เราขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าพร้อมกับ Michelin

 • 68
  มีโรงงานผลิต 68 แห่ง ใน 17 ประเทศ
 • 250
  จดสิทธิบัตร 250 ใบ ในแต่ละปี
 • 4 000
  ฝึกอบรมพนักงาน 4,000 ในแต่ละวัน
 • 15 M€
  บริจาคเงิน 15 ล้านยูโรแก่สมาคมท้องถื่นในปี 2014
 • 112 300
  มีพนักงาน 112,300 คนในปี 2014
ข้อมูลสำคัญ