ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

งานขาย

รับผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับงานขายของกลุ่มมิชลิน ทีมและพนักงานขายทำงานในสำนักงานและลงพื้นที่เพื่อติดต่อกับลูกค้าของกลุ่มมิชลิน

6

ข้อเสนองาน

ดูข้อเสนอทั้งหมด

ตำแหน่งอื่นๆ เพื่อการเจริญเติบโตในสายอาชีพ

คำรับรองของเรา

SURAPONG

PROCESS MANAGER

นอกจากทักษะในงาน การพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ GROWTH MINDSET เป็นส่วนหนึ่งให้เราประสบความสำเร็จ
SURAPONG , PROCESS MANAGER
SURAPONG

ที่มิชลินเราสามารถปรับเปลี่ยนสายงานได้ ที่นี่เคารพพนักงาน (respect people) ดังนั้นนอกเหนือจากมีทักษะที่เกี่ยวกับงานที่เราควรมีแล้ว เราควรมีทักษะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย (growth mindset) ซึ่งที่นี่มีทั้งการเรียนแบบออนไลน์และในห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้เราพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคต

SURAPONG

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

I BELIEVE THAT WORKING FOR THE MICHELIN GUIDE THAILAND IS FASCINATING AND MEANINGFUL FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THAILAND
FABIEN , BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE
FABIEN

I have worked with many people from the hospitality industry such as chefs, sommeliers, restaurant managers, restaurant owners, kitchen staff, .. they work so hard with art, dedication and passion to achieve their job and make the customer happy with their food. That passion passes through to our team and make us do our job with fun, excitement and gives us even more motivation.  

One of my impression is MICHELIN Star Revelation Thailand event. We work hard with a lot of pressure so we wish that our event will be successful.  

When we announce the winners to receive the MICHELIN Stars, it is a very emotional moment for the chefs, their team, friends & family. They are so happy and proud that sometimes they cry on stage. These awards recognize them, their hard work and help the restaurant to be well-known.

 We are also involved in editorial content to promote the restaurants online. Last year we focused on how restaurants use organic ingredients from northern Thailand. It was amazing to shoot photo and video in the beautiful nature of northern Thailand. This type of content helps to raise awareness about sustainability and the hard work of local communities such as farmers, fishermen, foragers etc in remote areas.

 It makes our job even more meaningful and enriching I learn new things every single day.

FABIEN

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

งานที่ท้าทาย ความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานว่าเรามีศักยภาพ เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองเพิ่มขึ้น
ACHITA , MECHANICAL ENGINEER-SEN
ACHITA

งานโปรเจคของหน่วยงาน SEN ทั้งงานติดตั้งหรือ modify เครื่องจักรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งคนไทยและต่างชาติ สำหรับตัวเองซึ่งเป็นวิศวกรใหม่การได้รับโอกาสให้รับผิดชอบโปรเจค ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน

ACHITA

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ทำให้เราได้ใช้ความรู้และเครื่องมือด้าน IE และได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การทำงานกับคนหมู่มาก
KANOKRAT , INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER
KANOKRAT

งาน INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ได้ให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งได้ไปเป็น FACILITATOR WORKSHOP IMPROVE PRODUCTIVITY ที่โรงงานของมิชลินในต่างประเทศ เพราะที่นี่เป็น Global Company ทำให้มีโอกาสดีๆ แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆ หากเรามีความพร้อม ซึ่งเป็นข้อดีอีกข้อของการมาทำงานที่นี่
 

KANOKRAT
SURAPONG_HTY

SURAPONG

PROCESS MANAGER

HTY

FABIEN_MICHELINGUIDE

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

BKK

ACHITA_NKE

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

NKE

KANOKRAT_LMC

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

LMC

ข้อเสนองานขายในประเทศไทย

Vignette

ตำแหน่งงานหลักในงานขาย

งานลงพื้นที่หรืองานที่เป็นการบริหารมากขึ้น การขายขึ้นอยู่กับการติดต่อและความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท ที่มิชลิน งานขายเป็นตำแหน่งงานที่มีความหลากหลายและมีโอกาสได้รับข้อเสนอในการพัฒนาสายอาชีพระหว่างประเทศ

Vignette

นักพัฒนาธุรกิจ (Business Developer)

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและโอกาสทางธุรกิจ
จัดการพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าที่มีอยู่ (ผู้เชี่ยวชาญด้านลม, ศูนย์รถยนต์, ตัวแทนจำหน่าย, ... )
ขายกลุ่มผลิตภัณฑ์: การใช้แคมเปญการขายและการยอมรับคำสั่งซื้อของลูกค้า
เข้าร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales executive)

พิจารณาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริหารจัดการคำสั่งซื้อและติดตาม portfolio ของลูกค้า ดูแลการทำงานของทีมขายในพื้นที่ สร้างความพึงพอใจและรักษาลูกค้า: เรื่องร้องเรียน, การเรียกเก็บเงิน, การทำบัญชี และเครดิต

ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Manager)

กำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินธุรกิจในส่วนที่รับผิดชอบ สร้างและพัฒนาความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า เป็นผู้ประสานงานด้านการขายระหว่างมิชลินและลูกค้า นำเสนอและดำเนินการตามข้อเสนอทางธุรกิจให้กับลูกค้ารายใหญ่ต่างๆ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศ (Director of Country Operations)

บริหารจัดการการดำเนินงานรายวันของฝ่ายปฏิบัติการในประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาค (Sector Sales Manager)

รับผิดชอบในการขายผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดรวมถึงการพัฒนาและการดำเนินการตามแผนการค้า, เป้าหมายและงบประมาณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจในภาพรวมของภูมิภาคและหน่วยงาน ช่วยพนักงานขายและผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Manager) ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ พัฒนาทักษะทางธุรกิจภายในส่วนที่ดูแล ดูแลการบริหารจัดการในภาพรวมและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานขายในส่วนงานที่ดูแล