ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

งานด้านคุณภาพ

ทำงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของบริษัท คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของบริษัทและครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกส่วนงานละทุกระดับความรับผิดชอบ ทุ่มเทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ทีมงานคุณภาพของเราทำงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่สินค้าและบริการนำเสนอให้กับลูกค้า

6

job offers

see all our job offers

ตำแหน่งอื่นๆ เพื่อการเจริญเติบโตในสายอาชีพ

การรับรองอื่นๆ

SURAPONG

PROCESS MANAGER

นอกจากทักษะในงาน การพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ GROWTH MINDSET เป็นส่วนหนึ่งให้เราประสบความสำเร็จ
SURAPONG , PROCESS MANAGER
SURAPONG

ที่มิชลินเราสามารถปรับเปลี่ยนสายงานได้ ที่นี่เคารพพนักงาน (respect people) ดังนั้นนอกเหนือจากมีทักษะที่เกี่ยวกับงานที่เราควรมีแล้ว เราควรมีทักษะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย (growth mindset) ซึ่งที่นี่มีทั้งการเรียนแบบออนไลน์และในห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้เราพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคต

SURAPONG

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

I BELIEVE THAT WORKING FOR THE MICHELIN GUIDE THAILAND IS FASCINATING AND MEANINGFUL FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THAILAND
FABIEN , BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE
FABIEN

I have worked with many people from the hospitality industry such as chefs, sommeliers, restaurant managers, restaurant owners, kitchen staff, .. they work so hard with art, dedication and passion to achieve their job and make the customer happy with their food. That passion passes through to our team and make us do our job with fun, excitement and gives us even more motivation.  

One of my impression is MICHELIN Star Revelation Thailand event. We work hard with a lot of pressure so we wish that our event will be successful.  

When we announce the winners to receive the MICHELIN Stars, it is a very emotional moment for the chefs, their team, friends & family. They are so happy and proud that sometimes they cry on stage. These awards recognize them, their hard work and help the restaurant to be well-known.

 We are also involved in editorial content to promote the restaurants online. Last year we focused on how restaurants use organic ingredients from northern Thailand. It was amazing to shoot photo and video in the beautiful nature of northern Thailand. This type of content helps to raise awareness about sustainability and the hard work of local communities such as farmers, fishermen, foragers etc in remote areas.

 It makes our job even more meaningful and enriching I learn new things every single day.

FABIEN

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

งานที่ท้าทาย ความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานว่าเรามีศักยภาพ เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองเพิ่มขึ้น
ACHITA , MECHANICAL ENGINEER-SEN
ACHITA

งานโปรเจคของหน่วยงาน SEN ทั้งงานติดตั้งหรือ modify เครื่องจักรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งคนไทยและต่างชาติ สำหรับตัวเองซึ่งเป็นวิศวกรใหม่การได้รับโอกาสให้รับผิดชอบโปรเจค ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน

ACHITA

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ทำให้เราได้ใช้ความรู้และเครื่องมือด้าน IE และได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การทำงานกับคนหมู่มาก
KANOKRAT , INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER
KANOKRAT

งาน INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ได้ให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งได้ไปเป็น FACILITATOR WORKSHOP IMPROVE PRODUCTIVITY ที่โรงงานของมิชลินในต่างประเทศ เพราะที่นี่เป็น Global Company ทำให้มีโอกาสดีๆ แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆ หากเรามีความพร้อม ซึ่งเป็นข้อดีอีกข้อของการมาทำงานที่นี่
 

KANOKRAT
SURAPONG_HTY

SURAPONG

PROCESS MANAGER

HTY

FABIEN_MICHELINGUIDE

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

BKK

ACHITA_NKE

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

NKE

KANOKRAT_LMC

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

LMC

ข้อเสนองานด้านคุณภาพในประเทศไทย

Vignette

ตำแหน่งงานหลักในงานด้านคุณภาพ

คุณภาพเป็นหนึ่งในค่านิยมที่สำคัญของมิชลิน ค่านิยมนี้เป็นเรื่องของทุกคนและต้องการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายด้วยเป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้แม้ต้องเผชิญภาวะยากลำบากต่างๆ

oficina

ผู้จัดการ Definition Method

รับผิดชอบเรื่องการกำหนดกระบวนการผลิตและแบบของผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม สร้างเอกสารมาตรฐาน (Referential) ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของหน่วยงานเทคนิค (Technical Department) วิเคราะห์เอกสารมาตรฐานจากส่วนกลาง (Standards, Specifications) เพื่อนำมาปรับใช้ยกเว้นวิธีการรับประกัน

เจ้าหน้าที่คุณภาพ

ดูแลกระบวนการผลิต และรับประกันคุณภาพในระดับที่เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ปรับปรุงคุณภาพในหน่วยงานร่วมกับแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization function) ดูแลให้เกิดการขับเคลื่อนและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพของ Activity

รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน Activity และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดูแลประสิทธิภาพและรักษาระบบคุณภาพ