ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

งานซ่อมบำรุง

คุณภาพระดับสูงของผลิตภัณฑ์ของมิชลินเกิดจากการ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องถูกต้องแม่นยำ งานซ่อมบำรุงต้องการคนที่มีความสามารถรอบด้านและตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อทำงานร่วมกับทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และพร้อมรับความท้าทาย

6

ข้อเสนองาน

ดูข้อเสนอทั้งหมด

ตำแหน่งอื่นๆ เพื่อการเจริญเติบโตในสายอาชีพ

การรับรองอื่นๆ

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

งานที่ท้าทาย ความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานว่าเรามีศักยภาพ เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองเพิ่มขึ้น
ACHITA , MECHANICAL ENGINEER-SEN
ACHITA

งานโปรเจคของหน่วยงาน SEN ทั้งงานติดตั้งหรือ modify เครื่องจักรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งคนไทยและต่างชาติ สำหรับตัวเองซึ่งเป็นวิศวกรใหม่การได้รับโอกาสให้รับผิดชอบโปรเจค ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน

ACHITA

SIRIWAT

MAINTENANCE

ที่นี่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เสมอเพื่อตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
SIRIWAT , MAINTENANCE
SIRIWAT

ที่มิชลินเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เราได้เรียนรู้เสมอทั้งทักษะที่เป็น Hard skills และ Soft skills ยิ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว เรายิ่งต้องเรียนรู้อยู่เสมอให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง

SIRIWAT
ACHITA_NKE

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

NKE

SIRIWAT_PPD

SIRIWAT

MAINTENANCE

PPD

ข้อเสนองานซ่อมบำรุงในประเทศไทย

Vignette

ตำแหน่งงานหลักในงานซ่อมบำรุง

การประมวลผลข้อมูล, กลไล, นิวเมติกส์ งานซ่อมบำรุงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากมาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละโรงงาน ทีมงานซ่อมบำรุงได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเพื่อวางแผนการเปลี่ยนเครื่องจักร

Vignette

ผู้จัดการหน่วยงานซ่อมบำรุงของหน่วยงาน

รับประกันความพร้อมใช้งานและความทนทาน และความคุ้มค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยงานที่ดูแล ดำเนินงานตามเป้าหมายด้านปริมาณ, คุณภาพ, ต้นทุน, เวลา และความปลอดภัยของพนักงาน ขับเคลื่อนการใช้แผนซ่อมบำรุงและการสร้างมาตรฐานเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ผู้จัดการหน่วยงานซ่อมบำรุงของ Activity

ดูแลให้พนักงานมีเครื่องและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ดูแลการติดตั้งและการรับเครื่องจักรใหม่ รับประกันความน่าเชื่อถือของการทำงานของระบบทั้งหมดที่ใช้ในโรงงาน ดูแลการทำงานของทีมช่างทั้งส่วนที่เป็นการซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

วิศวกรซ่อมบำรุง

ทำให้เครื่องจักรและอุกรณ์เชื่อถือได้ (reliable) ตามกลยุทธ์ของงานซ่อมบำรุงที่วางไว้ (ความคุ้มค่า) ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ช่างซ่อมบำรุง รับประกันคุณภาพของกระบวนการซ่อมบำรุงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการและช่างซ่อมบำรุงในเรื่องเทคนิคและวิธีการ