ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

ซัพพลายเชน / โลจิสติกส์

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง จัดส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ตามวันที่ที่ตกลง และตามปริมาณที่ร้องขอ นี่คือคำอธิบายสรุปของภารกิจของทีมซัพพลายเชน โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในการจัดเก็บและขนส่งวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังทำงานเกี่ยวกับการบริการทั้งหมดของบริษัทเพื่อรับประกันว่าสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้

6

offres d'emploi

voir toutes les offres

Des métiers variés pour des parcours uniques

D’autres témoignages

SURAPONG

PROCESS MANAGER

นอกจากทักษะในงาน การพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ GROWTH MINDSET เป็นส่วนหนึ่งให้เราประสบความสำเร็จ
SURAPONG , PROCESS MANAGER
SURAPONG

ที่มิชลินเราสามารถปรับเปลี่ยนสายงานได้ ที่นี่เคารพพนักงาน (respect people) ดังนั้นนอกเหนือจากมีทักษะที่เกี่ยวกับงานที่เราควรมีแล้ว เราควรมีทักษะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย (growth mindset) ซึ่งที่นี่มีทั้งการเรียนแบบออนไลน์และในห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้เราพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคต

SURAPONG

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

I BELIEVE THAT WORKING FOR THE MICHELIN GUIDE THAILAND IS FASCINATING AND MEANINGFUL FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THAILAND
FABIEN , BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE
FABIEN

I have worked with many people from the hospitality industry such as chefs, sommeliers, restaurant managers, restaurant owners, kitchen staff, .. they work so hard with art, dedication and passion to achieve their job and make the customer happy with their food. That passion passes through to our team and make us do our job with fun, excitement and gives us even more motivation.  

One of my impression is MICHELIN Star Revelation Thailand event. We work hard with a lot of pressure so we wish that our event will be successful.  

When we announce the winners to receive the MICHELIN Stars, it is a very emotional moment for the chefs, their team, friends & family. They are so happy and proud that sometimes they cry on stage. These awards recognize them, their hard work and help the restaurant to be well-known.

 We are also involved in editorial content to promote the restaurants online. Last year we focused on how restaurants use organic ingredients from northern Thailand. It was amazing to shoot photo and video in the beautiful nature of northern Thailand. This type of content helps to raise awareness about sustainability and the hard work of local communities such as farmers, fishermen, foragers etc in remote areas.

 It makes our job even more meaningful and enriching I learn new things every single day.

FABIEN

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

งานที่ท้าทาย ความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานว่าเรามีศักยภาพ เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองเพิ่มขึ้น
ACHITA , MECHANICAL ENGINEER-SEN
ACHITA

งานโปรเจคของหน่วยงาน SEN ทั้งงานติดตั้งหรือ modify เครื่องจักรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งคนไทยและต่างชาติ สำหรับตัวเองซึ่งเป็นวิศวกรใหม่การได้รับโอกาสให้รับผิดชอบโปรเจค ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน

ACHITA

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ทำให้เราได้ใช้ความรู้และเครื่องมือด้าน IE และได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การทำงานกับคนหมู่มาก
KANOKRAT , INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER
KANOKRAT

งาน INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ได้ให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งได้ไปเป็น FACILITATOR WORKSHOP IMPROVE PRODUCTIVITY ที่โรงงานของมิชลินในต่างประเทศ เพราะที่นี่เป็น Global Company ทำให้มีโอกาสดีๆ แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆ หากเรามีความพร้อม ซึ่งเป็นข้อดีอีกข้อของการมาทำงานที่นี่
 

KANOKRAT
SURAPONG_HTY

SURAPONG

PROCESS MANAGER

HTY

FABIEN_MICHELINGUIDE

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

BKK

ACHITA_NKE

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

NKE

KANOKRAT_LMC

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

LMC

Les offres en supply chain et logistique en France

Vignette

Présentation de 2 métiers en supply chain et logistique

De plus en plus complexes, les process de production et de commercialisation nécessitent un pilotage synchronisé des approvisionnements. Au delà de la seule gestion des flux, ces métiers questionnent sans cesse les idées reçues et créent de solides coopérations avec l’ensemble des partenaires de la chaîne dans un esprit d’avantage concurrentiel partagé.

Vignette

Responsable qualité logistique

Garantit la qualité des produits livrés par la Logistique et des processus contribuant à la Qualité pour une zone logistique.

Responsable opérations logistiques

Responsable de l'optimisation de l'administration des fonctions de gestion logistique des matières premières comme des produits finis
Chargé de la totalité ou de la grande majorité des tâches de contrôle des stocks, entreposage, transport et distribution