ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

งานวิจัยและนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์การเติบโตของกลุ่ม นักคณิตศาสตร์, ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ, ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ... ไม่น้อยกว่า 6,600 คนกำลังคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการสัญจรสำหรับอนาคตร่วมกับนักวัจัยจากมหาวิทยาลัยและห้องทดลองทั่วโลก

6

ข้อเสนองาน

ดูข้อเสนอทั้งหมด

ตำแหน่งอื่นๆ เพื่อการเจริญเติบโตในสายอาชีพ

การรับรองอื่นๆ

SURAPONG

PROCESS MANAGER

นอกจากทักษะในงาน การพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ GROWTH MINDSET เป็นส่วนหนึ่งให้เราประสบความสำเร็จ
SURAPONG , PROCESS MANAGER
SURAPONG

ที่มิชลินเราสามารถปรับเปลี่ยนสายงานได้ ที่นี่เคารพพนักงาน (respect people) ดังนั้นนอกเหนือจากมีทักษะที่เกี่ยวกับงานที่เราควรมีแล้ว เราควรมีทักษะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย (growth mindset) ซึ่งที่นี่มีทั้งการเรียนแบบออนไลน์และในห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้เราพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคต

SURAPONG

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

I BELIEVE THAT WORKING FOR THE MICHELIN GUIDE THAILAND IS FASCINATING AND MEANINGFUL FOR THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THAILAND
FABIEN , BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE
FABIEN

I have worked with many people from the hospitality industry such as chefs, sommeliers, restaurant managers, restaurant owners, kitchen staff, .. they work so hard with art, dedication and passion to achieve their job and make the customer happy with their food. That passion passes through to our team and make us do our job with fun, excitement and gives us even more motivation.  

One of my impression is MICHELIN Star Revelation Thailand event. We work hard with a lot of pressure so we wish that our event will be successful.  

When we announce the winners to receive the MICHELIN Stars, it is a very emotional moment for the chefs, their team, friends & family. They are so happy and proud that sometimes they cry on stage. These awards recognize them, their hard work and help the restaurant to be well-known.

 We are also involved in editorial content to promote the restaurants online. Last year we focused on how restaurants use organic ingredients from northern Thailand. It was amazing to shoot photo and video in the beautiful nature of northern Thailand. This type of content helps to raise awareness about sustainability and the hard work of local communities such as farmers, fishermen, foragers etc in remote areas.

 It makes our job even more meaningful and enriching I learn new things every single day.

FABIEN

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

งานที่ท้าทาย ความเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานว่าเรามีศักยภาพ เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองเพิ่มขึ้น
ACHITA , MECHANICAL ENGINEER-SEN
ACHITA

งานโปรเจคของหน่วยงาน SEN ทั้งงานติดตั้งหรือ modify เครื่องจักรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายทั้งคนไทยและต่างชาติ สำหรับตัวเองซึ่งเป็นวิศวกรใหม่การได้รับโอกาสให้รับผิดชอบโปรเจค ถือเป็นความท้าทาย ซึ่งช่วยให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตัวเอง และเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน

ACHITA

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ทำให้เราได้ใช้ความรู้และเครื่องมือด้าน IE และได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การทำงานกับคนหมู่มาก
KANOKRAT , INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER
KANOKRAT

งาน INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER ได้ให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งได้ไปเป็น FACILITATOR WORKSHOP IMPROVE PRODUCTIVITY ที่โรงงานของมิชลินในต่างประเทศ เพราะที่นี่เป็น Global Company ทำให้มีโอกาสดีๆ แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆ หากเรามีความพร้อม ซึ่งเป็นข้อดีอีกข้อของการมาทำงานที่นี่
 

KANOKRAT
SURAPONG_HTY

SURAPONG

PROCESS MANAGER

HTY

FABIEN_MICHELINGUIDE

FABIEN

BUSINESS DEVELOPMENT AND SPONSOR ACTIVATION MANAGER-MICHELIN GUIDE

BKK

ACHITA_NKE

ACHITA

MECHANICAL ENGINEER-SEN

NKE

KANOKRAT_LMC

KANOKRAT

INDUSTRIAL PROGRESS ENGINEER

LMC

ข้อเสนองานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย

Thumbnail

ตำแหน่งงานหลักในงานวิจัยและนวัตกรรม

แม้ว่าจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่ยางล้อก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการสัญจรในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ, การสัญจรรูปแบบใหม่ๆ, การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ใช้สื่อดิจิทัลมากขึ้น, ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า นั่นคือเหตุผลที่มิชลิน งานวิจัยและนวัตกรรมครอบคลุมมากกว่า 350 สาขา และมีตำแหน่งงานมากมาย

Vignette

ผู้ออกแบบเครื่องจักรเฉพาะ (Designer of specific machine)

จัดและกำหนดขนาดของกิจกรรมภายในทีม ดูแลเรื่องระดับทักษะความสามารถและการพัฒนาพนักงาน รับประกันข้อตกลงที่ทำไว้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ, ต้นทุนและระยะเวลา ระบุการเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิคและนำเสนอทิศทางการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์

ผู้ออกแบบยางล้อ (Tire designer)

ออกแบบยางรุ่นใหม่ๆ ที่มีสมรรถนะในด้านต่างๆ ดูแลกระบวนการออกแบบ ตั้งแต่แบบจำลองไปจนถึงนำไปทดลองใช้จริง ทำงานร่วมกับนักเคมี, นักฟิสิกส์, ช่างกลและตัวแทนจากการตลาด

ผู้ออกแบบวัสดุ (Architect materials)

ออกแบบในสาขาที่รับผิดชอบร่วมกับทีมงานนักวิจัย ประสานงานการออกแบบวัสดุอื่นๆ เพื่อทำการสังเคราะห์ข้อมูล รับประกันการดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านวัสดุ (แนวคิด)

วิศวกรโมเดลดิจิทัล (Digital modeling engineer)

แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงตัวเลข (finite element method) กําหนดและตรวจสอบการวิวัฒนาการของระบบ วางระบบตามคำร้องขอของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ / กระบวนการ ฝึกอบรมผู้ใช้ใหม่