ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

ข่าวสาร |

15 ปีแห่งการครองตำแหน่ง “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น” มิชลินหนองแค

นึ่งในความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนที่ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด (หนองแค) ในโอกาสได้รับรางวัล “บริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ดีเด่น” ติดต่อกันเป็นระยะเวลาถึง 15 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

คุณสมเกียรติ กฤษดาธิการ ผู้อำนวยการโรงงานมิชลิน หนองแค ร่วมกับคณะกรรมการสวัสดิการ และตัวแทนพนักงานร่วมรับรางวัลดังกล่าวจาก

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน 2562

 

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์หรือระบบความร่วมมือระหว่าง นายจ้างกับลูกจ้างให้เกิดขึ้นในบริษัท ผลที่ได้รับซึ่งนอกจากรางวัลอันทรงเกียรติแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นแบบครอบครัวมิชลิน ที่มีการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานอย่างใส่ใจ ด้วยความเชื่อมั่น “การมีส่วนร่วมของพนักงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสนับสนุนให้มิชลินก้าวไปข้างหน้า”

 

TH News Labour