ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

หนึ่งในพันธกิจหลักที่มิชลินยึดถือมาโดยตลอดคือ “การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม” เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกระบวนการจัดการยางใช้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินการ ที่ผ่านมามิชลินได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ

 

1.  โครงการสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้วจากมิชลิน

เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึกลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ในปีพ.ศ. 2544 มิชลินได้เริ่มนำยางรถยนต์ใช้แล้วมาประยุกต์เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กอาทิ กระดานหกนั่ง, กระดานหกยืน, ชิงช้า, สะพานโซ่ และอุโมงค์ยาง เป็นต้น โดยหวังให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และสัมผัสถึงคุณค่าของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

th-playground_michelin

 

TH-playground_michelin1

 

2.  โครงการประกวดวาดภาพกับมิชลิน

ในปี พ.ศ. 2538 บริษัทสยามมิชลินได้ริเริ่มโครงการประกวดวาดภาพกับมิชลิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานให้กับเยาวชนไทย ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการและความคิดในรูปแบบงานศิลปะ

 

TH-drawing1

 

TH-drawing2

 

3.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้วกับมิชลิน

มิชลิน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯในการช่วยรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยแนวคิด “Reduce Reuse Recycle” ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณยางที่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้แล้วให้กลับมามีประโยชน์อีกครั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว

MICHELIN Used Tyre Design Contest