ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

โครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน (กิจกรรมภายในของพนักงาน)

ในปี พ.ศ. 2553 มิชลินได้ริเริ่มโครงการมิชลินอาสาพัฒนาชุมชน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตน โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาใน 2 ด้าน ได้แก่ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน

 

TH-อาสาพัฒนา

 

TH-อาสาพัฒนา2

 

TH-อาสาพัฒนา3