ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

News |

MICHELIN TALENT HVS โอกาสในการเรียนและพร้อมทำงาน ฝึกฝนนักเรียนแบบมืออาชีพ

Michelin Talent HVS โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่พร้อมฝึกงานแบบทำงานจริงที่โรงงานมิชลินแหลมฉบังเป็นระยะเวลา 2 ปี

 

ปีนี้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมมากกว่า 200 คน ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเริ่มเข้าคอร์สปรับพื้นฐานในเดือนตุลาคม 2562 อีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของมิชลินที่สนับสนุนด้านการศึกษา

 

TH News hvs