เราขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าพร้อมกับ Michelin

 • 68
  มีโรงงานผลิต 67 แห่ง ใน 17 ประเทศ
 • 4 000
  ฝึกอบรมพนักงาน 4,000 ในแต่ละวัน
 • 15 M€
  บริจาคเงิน 15 ล้านยูโรแก่สมาคมท้องถื่นในปี 2014
 • 111 708
  มีพนักงาน 111,700 คนในปี 2016
ข้อมูลสำคัญ