FAQ

งานที่ Michelin

ข้อได้เปรียบของการเข้าร่วมงานกับ Michelin มีอะไรบ้าง

Michelin เป็นกลุ่มบริษัทระดับนานาชาติแห่งนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง เมื่อเข้าร่วมกับเรา คุณจะได้รับผลประโยชน์มากมาย อย่างเช่น:

  • อาชีพที่มีให้หลากหลาย
  • โครงการฝึกอบรมแบบพิจารณาเป็นรายบุคคลที่จะช่วยให้คุณสร้างแผนอาชีพได้
  • โอกาสต่างๆ ทางอาชีพ
  • ค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
  • คุณภาพชีวิตการทำงาน

ค้นหาคำมั่นสัญญาจากผู้ว่าจ้างของเราโดยเข้าชมหน้า  คำมั่นสัญญาของเราที่ให้ไว้แก่คุณ

วัฒนธรรมองค์กรของ Michelin คืออะไร

วัฒนธรรมองค์กรของเราสามารถสรุปได้เป็นหนึ่งคำ: ความเคารพ นี่คือค่านิยมอันเป็นรากฐานของเรา

  • เคารพผู้คน
  • เคารพลูกค้า
  • เคารพผู้ถือหุ้น
  • เคารพข้อเท็จจริง
  • เคารพสิ่งแวดล้อม
Michelin ให้ความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาทางอาชีพ

การพัฒนาทางอาชีพของคุณมีความสำคัญอย่างที่สุดเนื่องจากเป็นสิ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทเรา ตลอดการทำงานที่ Michelin คุณจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหนึ่งในผู้จัดการอาชีพ 400 คนของเราในการสร้างแผนอาชีพในแบบของคุณเอง คุณจะมีโครงการฝึกอบรมแบบพิจารณาเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เวลาที่คุณเริ่มเข้าทำงานในบริษัท

อ่านเกี่ยวกับอาชีพและคำบอกเล่าของสมาชิกทีมงานของเราในส่วน สำรวจอาชีพของเรา

คุณรับสมัครนักศึกษาในโปรแกรมความร่วมมือหรือไม่

ใช่ เรามองว่าโปรแกรมความร่วมมือเป็นประตูไปสู่การจ้างงาน ทุกปี เรารับนักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมความร่วมมือ ภายใต้สัญญาการพัฒนาอาชีพหรือสัญญาพนักงานฝึกหัด

หากต้องการค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมความร่วมมือที่ Michelin โปรดเข้าชมหน้า การเข้าร่วมโปรแกรมความร่วมมือที่ Michelin  และดู ข้อเสนอโปรแกรมความร่วมมือทางออนไลน์  ของเรา

Chargement...