FAQ

กระบวนการรับสมัครงาน

เกณฑ์การรับสมัครงานที่ Michelin มีอะไรบ้าง

เราค้นหาบุคลิกภาพ ศักยภาพ และทักษะต่างๆ ที่จะเพิ่มเติมความหลากหลายให้แก่ทีมงานของเรา เราว่าจ้างบุคคลตามคุณสมบัติที่มีอยู่ มากกว่าจะเป็นการว่าจ้างเพื่อตำแหน่งงานหนึ่งๆ โดยเฉพาะ

เกณฑ์การรับสมัครงานของเราประกอบด้วย:

  • บุคลิกภาพของคุณ
  • ทักษะของคุณ
  • ประสบการณ์ของคุณ
  • ความสามารถของคุณในการพัฒนาภายในกลุ่มบริษัท
ขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือกมีอะไรบ้าง

การรับสมัครงานที่ Michelin ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน:

  • ใบสมัครทางออนไลน์ของคุณ
  • การสัมภาษณ์
  • วันรับสมัคร

ค้นหาคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการคัดเลือกได้ที่หน้า วิธีการสมัครงานที่ Michelin  และ วิธีการสมัครในฐานะนักศึกษา

คุณดำเนินการทดสอบบุคลิกภาพเป็นประจำ หรือไม่

ไม่ การทดสอบเพียงอย่างเดียวที่เราทำคือการทดสอบทักษะการทำงานของคุณ

จะเกิดสิ่งใดขึ้นในช่วงวันแรกๆ หลังจากที่เข้าร่วมงา...

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ฝึกงานอยู่ในโปรแกรมความร่วมมือหรือเป็นพนักงาน คุณจะได้เข้าร่วมโปรแกรมการเข้ารับตำแหน่งเฉพาะบุคคลเมื่อคุณมาถึงที่ Michelin

หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการเข้ารับตำแหน่งของคุณ โปรดเข้าไปที่หน้า การร่วมงานกับ Michelin  และ การเข้าร่วม Michelin สำหรับการศึกษาของคุณ