ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เผยแพร่โดย: 

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin

Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9

France

โทร: (33) 4 73 32 20 00
แฟกซ์: (33) 4 73 32 63 81

Société en commandite par actions au capital de 504 000 004 €
855 200 507 RCS Clermont-Ferrand
N° TVA Intracommunautaire : FR33855200507

ต่อจากนี้จะเรียกว่า Michelin

เว็บไซต์นี้โฮสต์โดย:

LINKBYNET

Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
France

Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21

บรรณาธิการการจัดการ: [Représentant légal]โปรดอ่านข้อมูลทางกฎหมายนี้โดยละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ของเรา

ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ทุกเว็บไซต์ของกลุ่มจะเรียกว่า "เว็บไซต์นี้"

ข้อย่อยที่ 1: วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้มีไว้เพื่อระบุเงื่อนไขที่ Michelin เผยแพร่เว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใช้ รวมถึงเงื่อนไขที่พวกเขา (ผู้ใช้) เข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ การเชื่อมต่อใดๆ จะต้องเป็นไปตาม "ข้อกำหนดการใช้งาน" ซึ่ง Michelin สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้ทุกเมื่อ การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ "ข้อกำหนดการใช้งาน" เหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านบน เราขอแนะนำให้คุณออกจากเว็บไซต์นี้

ข้อย่อยที่ 2: การเข้าถึงเว็บไซต์

Michelin พยายามที่จะทำให้ทุกคนเข้าเว็บไซต์ได้อยู่ตลอด แต่จะไม่มีข้อบังคับใดมากำหนดว่าเว็บไซต์นี้จะเข้าถึงได้เสมอ ขอระบุเงื่อนไขให้ทราบว่าการเข้าถึงเว็บไซต์อาจถูกรบกวน หากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ มีการอัปเดต หรือด้วยเหตุผลทางเทคนิคอื่นทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Michelin จะไม่รับผิดชอบต่อการขัดข้องหรือรับผิดชอบต่อผู้ใช้สำหรับผลที่ตามมาจากการข้ดข้องนี้
คุณต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเชิงโต้ตอบ (หากมีบริการดังกล่าว) อย่างฉ้อโกง

ข้อย่อยที่ 3: คำอธิบายและการใช้งานบริการ

Michelin ให้บริการเว็บไซต์แก่ผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาดูตำแหน่งงานว่างของ Michelin, สมัครตำแหน่งที่ว่าง, ส่งใบสมัครที่ไม่ได้ขอ, ตอบกลับคำขอของผู้ใช้ และจัดการการแจ้งเตือนทางอีเมล
หลังจากการส่งใบสมัคร ไม่ว่าจะเป็นใบสมัครแบบไม่ได้ขอหรือส่งเพื่อตอบกลับข้อเสนอตำแหน่งงาน คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการรับภายใน 48 ชั่วโมงในที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้แจ้งไว้
เวลาที่ผู้ใช้ตอบกลับข้อเสนอตำแหน่งงานหรือส่งใบสมัครที่ไม่ได้ขอนั้น Michelin จะแจ้งผลของการสมัครให้ผู้ใช้ทราบภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม หากเลยกรอบเวลาที่กำหนดแล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก Michelin ใบสมัครดังกล่าวจะถือว่าไม่ได้รับการยอมรับ อย่างไรก็ตาม Michelin สงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้ใช้ในวันที่หลังจากนั้น หากเขาหรือเธอมีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งงานว่างอีกตำแหน่งภายในช่วงเวลา 2 ปี ในกรณีที่เขาหรือเธอไม่ได้ขอให้ Michelin ลบข้อมูลส่วนตัว
เว็บไซต์นี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้รับข้อเสนอตำแหน่งงานของ Michelin ทางอีเมลโดยอิงตามเกณฑ์ที่ผู้ใช้เลือกไว้ล่วงหน้า
ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดของประเทศที่พวกเขาใช้บริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาจะถูกระงับไม่ให้ส่งเอกสารหรือข้อมูลใดที่หมิ่นประสาท ดูหมิ่น มีการปลอมแปลง ผิดกฎหมาย ให้ข้อมูลผิด บิดเบือน หรือมีอคติต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความเหมาะสมของสังคมหรือการดำเนินการของเว็บไซต์
Michelin ขอสงวนสิทธิ์ในการลบใบสมัครที่พบว่าขัดแย้งกับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือความเมาะสมของสังคม หรือในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดข้อบังคับหรือกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่

ข้อย่อยที่ 4: สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหา (รวมถึงข้อมูล รูปภาพ โลโก้ แบรนด์ สินค้าที่สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์นี้ ฯลฯ) ที่แสดงหรือพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และเป็นทรัพย์สินของ Michelin แต่เพียงผู้เดียว การคัดลอก การทำซ้ำ การเป็นตัวแทน การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การเผยแพร่ ทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Michelin ด้วยกระบวนการใดก็ตามนั้นผิดกฎหมาย เว้นว่าเป็นการคัดลอกหนึ่งครั้งบนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องและจำกัดการใช้งานแบบส่วนตัวสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น รายการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้การเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและจะไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และไม่สามารถให้สิทธิ์ในการชดเชยได้ ข้อมูลและรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ © 2015 Michelin โลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ข้อย่อยที่ 5: การใช้เอกสาร

การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาหรือการใช้งานเนื้อหาเพื่อเหตุผลนอกเหนือจากที่อนุญาตจะถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินของ Michelin หรือของบริษัทภายนอก
ภายในขีดจำกัดที่กำหนดไว้ด้านล่าง Michelin ขอมอบสิทธิ์ในการดาวน์โหลดและเผยแพร่เนื้อหา (i) เมื่อสามารถดาวน์โหลดได้ (ii) ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (iii) โดยสุจริตหรือ (iv) ระหว่างรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านทรัพย์สินหรือวันที่เผยแพร่เว็บไซต์ที่แสดงอยู่ในเนื้อหา สิทธิ์นี้ไม่สามารถตีความว่าเป็นใบอนุญาตไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม โดยเฉพาะเครื่องหมายการค้าหรือใบอนุญาตโลโก้

ข้อย่อยที่ 6: การจำกัดความรับผิด

เอกสารหรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ให้บริการในแบบ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันโดยตรงหรือโดยนัยใดๆ Michelin สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Michelin จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ออนไลน์ได้รับเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นๆ  ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลและ/หรือซอฟต์แวร์จากการติดเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ภายใต้การรับผิดตามสัญญา การรับผิดโดยอ้อม หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ  Michelin จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ หรือความสูญเสียหรือความเสียดายในกรณีใดก็ตาม รวมถึงความเสียหายทางการเงินหรือทางการค้า ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

ข้อย่อยที่ 7: อีเมล

หากต้องการติดต่อกับ Michelin ทางอีเมล โปรดกรอกแบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์นี้

ข้อย่อยที่ 8: ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลภายใต้ข้อตกลงการปกปิดข้อมูลลับ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายคุกกี้ ซึ่งอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้ตามความสมบูรณ์ของข้อมูลอ้างอิงนี้ คุณยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงการปกปิดข้อมูลลับและนโยบายคุกกี้ของเรา

ข้อย่อยที่ 9: การรับประกันและความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ให้บริการในแบบ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันโดยตรงหรือโดยนัยใดๆ Michelin สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยับยั้ง และ/หรือลบเนื้อหาหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Michelin จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่นๆ คุณมีหน้าที่ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ภายใต้การรับผิดตามสัญญา การรับผิดโดยอ้อม หรือการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ Michelin รวมถึงพนักงาน ตัวแทนจำหน่าย หรือพาร์ทเนอร์ที่ระบุในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ หรือความสูญเสียหรือความเสียดายในกรณีใดก็ตาม รวมถึงความเสียหายทางการเงินหรือทางการค้า ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้
แม้ว่าเว็บไซต์อาจมีลิงก์ไม่ซับซ้อนหรือลิงก์ในรายละเอียดไปยัง Michelin หรือเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ภายนอก พร้อมมีการยินยอมจากพาร์ทเนอร์ในการทำลิงก์ในรายละเอียด แต่ Michelin ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ จึงจะไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึง ความเกี่ยวข้อง ความพร้อมใช้งาน เนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ให้บริการบนหรือจากเว็บไซต์เหล่านี้ ดังนั้น Michelin จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียดายโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าหรือใช้เว็บไซต์ของพาร์ทเนอร์หรือในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวละเมิดข้อตกลงใดๆ

ข้อย่อยที่ 10: เขตอำนวจศาลและกฎหมายปกครอง

กฎหมายที่บังคับใช้กับเว็บไซต์นี้คือกฎหมาย ไทย