ข้อตกลงร่วม

การเคารพผู้อื่น คือหนึ่งในคุณค่าหลักของ Michelin group การพัฒนาของคุณ การบรรลุเป้าหมายของตัวคุณเอง และความผูกพันต่อองค์กรของคุณ เป็นศูนย์กลางของสิ่งที่เราให้ความสำคัญและเป็นประสิทธิภาพในการทำงานของเรา นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงริเริ่ม Moving Forward Together : ชุดข้อตกลงร่วมที่เรายึดมั่นร่วมกันกับสมาชิกในทีมทั้งหมด การบริหารอาชีพ การฝึกอบรม คุณภาพการบริหาร... เรียนรู้เกี่ยวกับข้อตกลงร่วม

การวางแผนสายอาชีพในระยะยาวสำหรับแต่ละบุคคล

ที่ Michelin เราคัดเลือกคุณเข้าทำงานจากบุคลิกภาพ ทักษะ และประสบการณ์ของคุณในมุมมองของ สายอาชีพในบริษัทy   ไม่ใช่มุมมองจากตำแหน่งงานใดตำแหน่งงานหนึ่งเท่านั้น แต่ละขั้นในสายอาชีพของคุณ คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการในสายงานของคุณ นอกจากนี้คุณยังมีผู้จัดการฝ่ายอาชีพ 1 ใน 400 คนของเราที่จะให้คำแนะนำคุณไปตลอดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ เพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนอาชีพส่วนบุคคลในระยะยาว ของตนเอง เมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ความปรารถนาของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญเทียบเท่ากับความต้องการของกลุ่ม

ความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณถูกสร้างขึ้น ทีละขั้นๆ รอบๆ แกนกลางของอาชีพ โดยการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนไปยังสายงานอื่น และยังอาจหมายถึงการไปทำงานที่ประเทศอื่นอีกด้วย

Jean-Michel Guillon รองกรรมการผู้จัดการ Michelin Group

โปรแกรมการฝึกอบรมส่วนบุคคล

คุณได้รับการฝึกอบรมในทุกๆ ขั้นของการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ คุณจะได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมส่วนบุคคล:

  • ใน {การเข้ารับตำแหน่ง}(lien vers la page Intégrer Michelin) ของคุณ
  • ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนตำแหน่ง
  • อย่างต่อเนื่อง

ในทุกวัน มีพนักงานโดยเฉลี่ย 4,000 คน ได้รับการฝึกอบรมภายในกลุ่มบริษัท ด้วยชั่วโมงการฝึกอบรม 6.63 ล้านชั่วโมงในปี 2014 (ไม่รวม Euromaster และ TCI) เราอยู่เหนือค่าเฉลี่ยของบริษัทระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด

การบริหารที่มีคุณภาพสูง

ในระหว่างการทำงานในสายอาชีพของคุณ คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด บนพื้นฐานของความไว้วางใจกับผู้จัดการของคุณ

ผู้จัดการของคุณมีความใส่ใจ เต็มใจ และกระตุ้นคุณให้ทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้การสนับสนุนแก่คุณและให้แนวทางที่คุณต้องการสำหรับการพัฒนาและการบรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งหมายถึง:

  •  ผู้จัดการของคุณสร้างเงื่อนไขที่ใช่สำหรับคุณในการบรรลุความสำเร็จในงานและความก้าวหน้าของคุณ โดยการมอบหมายอำนาจในการทำงานให้แก่คุณ
  •  ในทุกปี ผู้จัดการของคุณตั้งเป้าหมาย ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ และทำงานร่วมกับคุณในการกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะ ทุกครั้งที่มีความจำเป็น
  •  ที่จุดสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณ ผู้จัดการของคุณจะสร้างการตรวจสอบการพัฒนาตามช่วงเวลาร่วมกันคุณ เพื่อระบุความเป็นไปได้ในการพัฒนาและพูดคุยกับคุณพร้อมกับผู้จัดการฝ่ายอาชีพ

ที่ Michelin เรารักษามาตรฐานในการจัดการไว้ในระดับที่สูง โดยผ่านการฝึกอบรมและการประเมินประจำปีโดยผู้จัดการของคุณ

เราให้ความสนใจกับงานของคุณ

ในแต่ละหน้าที่งานที่คุณทำ เรากำหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจนด้วยวัตถุประสงค์ที่เที่ยงตรง เป้าหมายของเราคือการมอบหมายงานที่สนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้กับคุณในการให้บริการลูกค้าของเรา

เพราะเราเชื่อว่าองค์กรที่มีการมอบหมายอำนาจในองค์กรเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ เรามอบความมีอิสระในการทำงานที่คุณต้องการภายในทีม และมอบโอกาสในการแสดงมุมมองของคุณเพื่อเร่งให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนี้ ในปี 2014 มีการเสนอความก้าวหน้าและแนวคิดด้านนวัตกรรมจำนวน 56,372 รายการโดยสมาชิกในทีมของเรา

คุณภาพของชีวิตในการทำงานที่น่าพอใจ

ในการสนับสนุนการทำงานของคุณในทุกๆ วัน เราให้ความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทันสมัย น่าพึงพอใจ และปลอดภัยและมีการรักษาความสมดุลในการทำงาน/ชีวิตส่วนตัวที่สมเหตุสมผล ด้วยเป้าหมายนี้จึงมีการใช้วิธีการที่เป็นรูปธรรมในที่ทำงาน ในทุกประเทศ โดยขึ้นอยู่ข้อกำหนดของท้องถิ่น นี่อาจหมายถึงการทำงานทางไกล การให้บริการส่วนบุคคล โปรแกรมสุขภาพและเวชศาสตร์ป้องกัน การวัดความปลอดภัย เป็นต้น

การบริหารค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

เช่นเดียวกับพนักงานของเราทุกคน คุณได้รับค่าตอบแทนส่วนบุคคลที่ยุติธรรมและสอดคล้องกับเงื่อนไขของท้องถิ่นในประเทศของคุณ ในการคำนวน เรามีปัจจัยที่ใช้พิจารณาดังนี้:

  • ระดับความรับผิดชอบของคุณ;
  • ประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ;
  • การมีส่วนสนับสนุนของคุณในประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่ม

เราเพิ่มเงินช่วยเหลือให้กับเงินบำนาญของคุณและความครอบคลุมจากประกันสังคมของคุณ