BEING an international Trainee at Michelin Thailand

Name : Alice

ฉันเริ่มทำงานที่มิชลินประเทศไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในแผนก SP (การบริหารทรัพยากรบุคคล) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและประสบการณ์ของพนักงานทุกคนภายในบริษัท หน้าที่หลักที่ฉันรับผิดชอบคือการทำให้พนักงานทุกคนมั่นใจได้ว่าพวกเขานั้นสามารถใช้เวลาอยู่ในบริษัทได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ฉันมีความสุขในการทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน แต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดคือ เพื่อนร่วมงาน เพราะฉันได้ทำงานร่วมกับผู้คนใหม่ๆ ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พวกเขาเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ฉันเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ซึ่งการที่บุคลากรจากหลากหลายประเทศและวัฒนธรรมสามารถร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น กลมเกลียวกันนั้น นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร ฉันและทีมของฉันต่างก็ให้ความร่วมมือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ฉันจึงไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยว ความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนเป็นโอกาสที่ดีและเป็นบทเรียนที่แสนมีค่ากับฉันมาก

“ ฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันมาที่มิชลินเพื่อทำงานแต่เพียงอย่างเดียว ทว่ามิชลินกลับสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และช่วยสั่งสมประสบการณ์ที่ทำให้ฉันเติบโตในหน้าที่การงาน”

ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการเดินทางมาประเทศไทยในฐานะนักศึกษาฝึกงานกับนักท่องเที่ยวนั้นจะแตกต่างกัน  แม้จะทราบดีว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับการทำงานในต่างประเทศที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งเป็นครั้งแรก ถึงกระนั้นฉันไม่เชื่อใครหลายคนที่บอกว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไปทำงานต่างประเทศ ทว่า เมื่อได้มาทำงานจริงฉันพบว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่บ่มเพาะให้ฉันตระหนักถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน  การยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และการเอื้อเฟื้อต่อผู้ร่วมงานมากขึ้น สุดท้ายนี้ สิ่งที่ฉันอยากจะฝากไว้คือ อย่ารอช้าหากคุณสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมิชลิน  มิชลินพร้อมเสมอเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่แสนมีค่าและยากที่จะลืมเลือนให้แก่ทุกคน

Name : Flore

ฉันทำงานอยู่ในแผนกรับประกันคุณภาพ และรับผิดชอบในส่วนของ GPC (Guarantee of the Promises to our Customers) หน้าที่หลักคือการทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าสัญญาหรือข้อเสนอต่างๆจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้จริงๆ ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบงานในส่วนนี้เป็นหลักแล้ว ฉันยังรับผิดชอบการจัดทำโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน เช่น ความคิดเห็นของพนักงานทุกคนในองค์กร การจัดงานพบปะเพื่อการสร้างความคุ้นเคยในลักษณะงานการรับประกันคุณภาพในทวีปเอเชียให้แก่พนักงาน รวมไปถึง NPS (Net Promoter Score) การสำรวจความตั้งใจของลูกค้าในการขายผลิตภัณฑ์ยางของมิชลิน ฉันมีความสุขมากที่ได้ทำงานในส่วนของการเสนอราคาขายของผลิตภัณฑ์ยางในแต่ละรุ่น อาทิ Michelin Fleet Care, Primacy 4, Super X ร่วมกับทีมงานหลากหลายภาคส่วนที่ช่วยให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับมิชลินและช่วยให้การทำงานของฉันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ฉันยังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการขายให้แก่ลูกค้า รวมถึงการทำโครงการต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการต่อยอดได้ต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การทำงานในบริษัทใหญ่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายบางครั้งฉันต้องประสบกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ เช่น โครงการดำเนินไปอย่างล่าช้าหรือถูกเลื่อนออกไป นี่จึงเป็นจุดที่ทำให้ฉันได้ปรับตัวและเป็นคนที่ยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้ล้วนเป็นบทเรียนที่สร้างความสุขและความสนุกให้แก่ฉันอย่างยิ่ง

แม้การทำงานที่มิชลินเพียงสามเดือนจะเป็นเวลาที่แสนสั้น แต่อย่างน้อยฉันรู้ว่าฉันจะต้องกลับมาที่มิชลินอีกแน่นอน

ฉันได้รับประโยชน์จากการทำงานที่มิชลินหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บรรยากาศการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และการได้มีส่วนรับผิดชอบในโครงการต่างๆ  ฉันมีความสุขมากในช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ได้ซึมซับกับวิถีชีวิตแบบไทย ได้ค้นพบวัฒนธรรมไทย ได้ชิมอาหารไทย ได้ท่องเที่ยวในไทย และที่สำคัญคือ ได้พบและรู้จักเพื่อนชาวไทย ดังนั้น ฉันจึงขอขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับ  ใช้เวลาเพื่อสอนงานต่างๆให้ฉัน และมีความสุขในการทำงานร่วมกันกับฉัน ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทำให้การทำงานที่มิชลินประเทศไทยเป็นสิ่งที่จะอยู่ในใจฉันไปตลอด