มิชลินบนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาฝึกงานโครงการ Michelin Talent

คนรุ่นใหม่มากความสามารถจะแจ้งเกิดได้จำเป็นต้องมีเวทีให้ได้แสดงออกซึ่ง เบญจวรรณ มงคลพร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แห่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ก็ทำได้สำเร็จโดยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยโครงการ WiL EVENT #7 (Work-integrated Learning : WiL) ซึ่งเป็นการแข่งขันโครงการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

น้องเบญจวรรณ ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของมิชลิน เธอเป็นนักศึกษาฝึกงานในโครงการ Michelin Talent – Mechanical Engineer และได้ร่วมฝึกงานที่บริษัทสยามมิชลินจำกัด โรงงานสมุทรปราการ เป็นระยะเวลา 10 เดือน ในหัวข้อ Process Improvement จากผลงานเรื่อง Study curing of curing signature to improve curing process โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ รวมทั้งกระตุ้นให้รู้จักนำความรู้และทฤษฎีในตำรามาประยุกต์ใช้ในบรรยากาศการทำงานแบบมืออาชีพ ซึ่งประสบการณ์ในการฝึกงานและลงมือปฏิบัติจริง นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความมั่นใจในเวทีประกวด และเตรียมตัวให้คนรุ่นใหม่พร้อมก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงไม่น้อย

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกงานในโครงการ Michelin Talent ปี 2019 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ job.michelin.co.th เร็วๆ นี้