ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิชลิน

ในทุก ๆ ปีมิชลินเปิดบ้านต้อนรับนิสิตนักศึกษาฝึกงานจากหลากหลายสาขา โดยนักศึกษาฝึกงานจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎี พร้อมลงมือปฏิบัติงานจริงในสาขาต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของมิชลิน รวมถึงเรียนรู้การทำงานในองค์กรระดับโลก

ปีนี้มีตัวแทนน้อง ๆ นิสิตนักศึกษาฝึกงานมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมทั้งความคิดเห็นกับการที่องค์กรระดับโลกนี้ 

สิริพัชร์  ชัยกิตติภรณ์  : ฝึกงานแผนกการบุคคล

"การได้มาทำงานที่มิชลินนั้น นับเป็นบทเรียนที่แสนมีค่าที่ช่วยให้เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทั้งนี้ได้เรียนรู้การเป็นพนักงานที่มีประสิทธิภาพจากทั้งพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตรค่ะ"

วรกานต์  ฉัตรแก้ววรกุล : ฝึกงานแผนกการตลาด

"รู้สึกดีใจที่ได้เป็นนิสิตฝึกงานที่มิชลินประเทศไทยเพราะฉันได้พัฒนาตนเองในด้านการทำงาน การพบผู้คนใหม่ๆ และการได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อน"

วรัมพร  เทิดปฐวีพงศ์ : ฝึกงานแผนกการตลาด

"ที่มิชลินช่วยเปิดโลกกว้าง พร้อมทั้งยังให้ประสบการณ์ในการเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการเริ่มต้นทำงานหลังจบการศึกษาค่ะ"

ธนพล  อนันต์โกศลพร : ฝึกงานแผนกการตลาด

"การมาฝึกงานที่มิชลินนอกจากจะได้ประสบการณ์และการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วยังสัมผัสได้ถึงความเท่าเทียมและความเปิดกว้างทางความคิดของพี่ๆที่ร่วมงานทุกระดับครับ"

พัสกร มีเจริญ : ฝึกงานแผนก Logistic

"ผมได้เรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริง ได้แก้ไขปัญหาที่มีทั้งยากและง่าย สิ่งเหล่านี้ล้วนให้ประสบการณ์ที่ผมสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้"

วาริชัย บุญประดิษฐ์ : ฝึกงานแผนกการตลาด

"การมาฝึกงานที่นี่ได้เปิดมุมมองมากมายให้แก่ผม ทั้งในแง่ของชีวิตจริงในการทำงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบ และยังได้มีโอกาสสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอย่างเปิดกว้าง  เมื่อออกมาใช้ชีวิตจริง ทำงานจริง ต้องมีการประยุกต์ตามความเหมาะสม บรรยากาสฝึกงานที่นี่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเดียวกันกับพี่ๆเลยรู้สึกประทับใจมากๆครับ"

 

ณิฐณฎา  มนูญผล : ฝึกงานแผนก customer support 

"บริษัทมิชลินได้ให้โอกาสเราทำงานเทียบเท่ากับพนักงานจริงในบริษัท เพราะมี Project ที่เราจะต้องรับผิดชอบให้เสร็จสิ้น ทำให้้ได้เรียนรู้ ท้าทายความสามารถและก้าวออกจาก comfort zone ค่ะ" 

ชนะกานต์ เล่งอัจฉริยะกุล : ฝึกงานแผนก customer support

"ผมรู้สึกมีความสุขกับการทำงานที่มิชลินเพราะพี่ๆใจดีกับผมมาก คอยสอนงานและให้คำแนะนำตลอด รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในมิชลินครับ"

อานันท์ มิสมัน : นักศึกษาฝึกงานวิศกรรมเครื่องกล แผนกซ่อมบำรุง

"ผมได้โอกาสในการเรียนรู้งานจริงผ่าน project ทำให้มีความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้นจากที่เรียนจากในห้องเรียน นอกจากนี้ผมยังได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายซึ่งทุกคนให้เกียรติและปฏิบัติต่อเราเหมือนเป็นพนักงานคนนึง นอกจากจะมีพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาตลอดการฝึกงานแล้ว วัฒนธรรมการทำงานที่มิชลิน ที่เคารพและให้เกียรติกัน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนทำงานอย่างมืออาชีพ และเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากครับ"

ณัชชนิภา บุญคุ้มครอง : นักศึกษาฝึกงานแผนกวิศวกรรมอุคสาหการ

"การฝึกงานที่มิชลินไม่ใช่แค่ได้ทดลองนำความรู้ที่เรียนมาปฏิบัติงานจริงแล้ว แต่เรายังได้โอกาสในการทำงานกับเืพื่อนร่วมงานที่หลากหลาย ทำให้ดิฉันมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น เรียนรู้การทำงานเป็นทีมรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ในการทำงาน สิ่งที่ชอบที่นี่คือวัฒนธรรมองค์กร พนักงานทุกคน ทุกระดับสามารถที่จะเสนอแนะไอเดียต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันค่ะ "

หากน้อง ๆ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของนิสิตนักศึกษาที่มิชลินในปี 2019 สามารถติดตามรายละเอียด michelin career road show ได้ที่ click

แล้วพบกันค่ะ #michelin careers