วันอังคาร 30 ตุลาคม - 09h00

วันอังคาร
30 oct
2018

09h00

Career roadshow คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พบกับพี่ ๆ จากมิชลินได้วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10:00 am - 04:00 pm ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์