โปรแกรมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ Michelin

นักเรียนบางคนเลือกที่จะรวมการฝึกอบรมและประสบการณ์ทำงานตลอดการศึกษา โดยเข้าร่วมโปรแกรมความร่วมมือที่ Michelin เข้าร่วมในสัญญาการพัฒนาอาชีพหรือสัญญาพนักงานฝึกหัด และใช้ประโยชน์จากการก้าวกระโดดสู่การว่าจ้างงานนี้

โปรแกรมความร่วมมือ: ประตูสู่การว่าจ้างงาน

 
โปรแกรมความร่วมมือเป็นวิธีที่ดีในการเข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรซึ่งเป็นที่ยอมรับในขณะเดียวกับที่คุณเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานที่มีความหมายในบริษัทผู้ผลิต ภายใต้สัญญาการพัฒนาอาชีพหรือสัญญาพนักงานฝึกหัด

เรามองว่าโปรแกรมความร่วมมือเป็นประตูระหว่างการฝึกอบรมและการว่าจ้างงานสำหรับคนหนุ่มสาวอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2011 เราจึงลงนามใน Charte de l'Alternance ซึ่งเป็นกฎบัตรเกี่ยวกับโปรแกรมความร่วมมือ เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นที่เรามีต่อรูปแบบการทำงาน/การศึกษานี้

ที่ Michelin คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมความร่วมมือได้ในตำแหน่งงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดซื้อไปจนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพไปจนถึงฝ่ายความปลอดภัยหรือการควบคุมการบริหารจัดการ เราดูแลให้โครงการหรือบทบาทงานของคุณสอดคล้องกับการฝึกอบรมและระดับการศึกษาของคุณ

Michelin เป็นกลุ่มบริษัทที่มอบหมายโครงการและความรับผิดชอบตามจริงระหว่างโปรแกรมความร่วมมือ ฉันมีวุฒิภาวะและมั่นใจในตัวเองมากขึ้นหลังจากร่วมฝึกงานกับบริษัทไปได้ในช่วงสองสามเดือนแรกนี้ 

Caroline, assistante marketing en alternance

การสนับสนุนที่มีประโยชน์ในทุกๆ วัน

สำหรับโปรแกรมความร่วมมือของคุณที่ Michelin คุณลงนามในสัญญาว่าจ้างงานหนึ่งถึงสามปี และ เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท  ในฐานะพนักงานเต็มตัว หัวหน้างานหรือติวเตอร์จะช่วยแนะนำและสนับสนุนคุณตลอดโปรแกรม

บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และจ่ายเงินชดเชยซึ่งสอดคล้องกับระดับการศึกษาของคุณ และสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาการฝึกหัดงานหรือการพัฒนาอาชีพ คุณจะได้รับการคุ้มครองโดยประกันสังคมเหมือนกับพนักงานคนอื่นๆ

หากสถานที่ฝึกอบรมอยู่ไกลจากที่ทำงาน คุณจะได้รับเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางด้วย

ฉันได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการจริง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างแท้จริง ไม่ใช่งานที่มอบหมายให้พนักงานฝึกงานทำไปวันๆ เท่านั้น ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมจริงๆ และรู้สึกขอบคุณในวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มบริษัท

Gauthier, acheteur junior en alternance

กว่า 500 งานเพื่อพบปะและพูดคุยกันในแต่ละปี

สมาชิกทีมงานและผู้จัดการสถาบันของเราจะไปพบกับผู้สมัครที่มีโอกาสเป็นพนักงานฝึกงานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความชื่นชอบ เส้นทางอาชีพ และตำแหน่งงานที่หลากหลายที่สมาชิกทีมงานทำ คว้าหนึ่งใน 500 โอกาสในแต่ละปีของเราเพื่อมาร่วมพูดคุยกับสมาชิกทีมงานเกี่ยวกับแผนของคุณที่ตลาดงาน งานรับสมัครงาน และกิจกรรมต่างๆ

เรายังไปร่วมงานในองค์กรของคุณ และจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรา

ติดตาม ข่าวสารของเรา  เพื่อให้คุณไม่พลาดวันที่ตามปฏิทินของเรา และเข้าร่วมกับเราใน Twitter, Facebook และ LinkedIn

การเข้าถึงประกาศรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมความร่วมมือได้เพียงคลิกเดียว

หากต้องการเริ่มก้าวแรกที่ Michelin หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่มีอยู่ในขณะนี้ โปรดดู โปรแกรมความร่วมมือออนไลน์

อ่าน เคล็ดลับที่มีประโยชน์ของเรา  เพื่อเตรียมใบสมัคร นับตั้งแต่จดหมายสมัครงานไปจนถึงการสัมภาษณ์งานและการสร้างประวัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ