วิธีสมัครในฐานะนักเรียน

Michelin จะมอบหมายโครงการให้คุณทำงานเพื่อมอบโอกาสในการเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานอันล้ำค่าและให้คุณมีอำนาจตัดสินใจระหว่างที่คุณกำลังศึกษาอยู่ ค้นหาโครงการที่ตรงกับเป้าหมายของคุณ และเข้าร่วมกลุ่มบริษัทที่เข้าถึงในระดับนานาชาติ โดยใช้กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่ว

กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม 3 ขั้นตอน

1. การสมัครออนไลน์

ประกาศรับพนักงานฝึกงานหรือผู้เข้าร่วมโปรแกรมความร่วมมือออนไลน์ของเรา  น่าสนใจบ้างหรือไม่ คลิกปุ่ม สมัครเลย ที่ประกาศรับสมัครงาน และส่งใบสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตใน 15 นาที

ในการสมัครออนไลน์ คุณต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

  • ประวัติการศึกษา
  • จดหมายขอฝึกงาน
  • เอกสารอื่นๆ ที่อาจช่วยให้เรารู้จักคุณดียิ่งขึ้น (จดหมายอ้างอิง แฟ้มผลงาน เป็นต้น)

เมื่อคุณส่งใบสมัครแล้ว คุณจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันว่าเราได้รับใบสมัครแล้ว ใบสมัครของคุณจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้รับสมัครงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

หากไม่มีประกาศรับสมัครงานที่ตรงกับประวัติของคุณ ส่งใบสมัครแบบไม่ได้เรียกร้องมาให้เรา  และเข้าร่วมในคลังบุคลากรที่มีศักยภาพของเรา

2. การสัมภาษณ์รอบแรก

หากเราสนใจในใบสมัครของคุณ คุณจะได้เข้าร่วมในสัมภาษณ์เดี่ยวเบื้องต้นกับผู้รับสมัครงานของ สายงาน  ที่คุณเลือก

หากใบสมัครของคุณไม่ได้รับการคัดเลือกสำหรับประกาศรับสมัครที่เกี่ยวข้อง เราจะแจ้งให้คุณทราบและเราจะเก็บไฟล์ของคุณไว

3. การสัมภาษณ์รอบสอง

ในการสัมภาษณ์รอบสองนี้ คุณจะได้พูดคุยถึงหัวข้อของการฝึกงานหรือโปรแกรมความร่วมมือกับติวเตอร์ในอนาคตของคุณ

คุณจะได้รับการตอบกลับครั้งสุดท้ายไปยังใบสมัครของคุณภายในสัปดาห์ที่สัมภาษณ์