วิธีการจัดระเบียบประวัติย่อของคุณ

เพราะเหตุใดประวัติย่อของคุณจึงมีความสำคัญ

ประวัติย่อของคุณจะต้องทำให้ผู้รับสมัครงานของเราต้องการที่จะพบคุณ

 • ประวัติย่อจะอธิบายทักษะ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพ
 • ของคุณ- รูปแบบและเนื้อหาควรจะต้องไม่มีข้อบกพร่อง
 • ควรมีความชัดเจน ไม่มีเรื่องที่นอกประเด็น ถูกต้อง และกระชับ
 • ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการสัมภาษณ์

การทำให้รูปแบบมีความถูกต้อง

เมื่อคุณเขียนประวัติย่อ ให้คิดว่าผู้อ่านจะได้เห็นประวัติย่ออย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเน้นไปที่เนื้อหา ให้คุณทำประวัติย่อให้อ่านง่ายและน่าอ่าน

ซึ่งหมายความว่า:

 • ให้ใช้การจัดวางหน้าในแนวตั้ง
 • จัดให้เนื้อหาอยู่ใน 1 หน้า
 • ใช้เพียงหนึ่งแบบตัวอักษรและไม่มีการตกแต่ง
 • ใช้ขนาดตัวอักษร 11 หรือ 12
 • ไม่ตกแต่งมากเกินไปในเรื่องของภาพประกอบหรือสี
 • ทำให้ข้อมูลที่สำคัญที่สุดอยู่ในรูปแบบตัวอักษรหนาหรือขีดเส้นใต้
 • ไม่ให้มีข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคำหรือไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง

สิ่งที่ประวัติย่อของคุณควรมี

ประวัติย่อของคุณควรจะทั้งถูกต้องและกระชับ รวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ Michelin และตำแหน่งที่คุณกำลังจะสมัคร

จัดแบ่งประวัติย่อของคุณออกเป็น 5 ส่วน

 1. วัตถุประสงค์/บทสรุป
  ระบุความเชี่ยวชาญหลักของคุณ ตำแหน่งที่ต้องการ วันที่ที่ว่าง ระยะเวลาและเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการฝึกงาน
 2. การศึกษาและการฝึกอบรม
  ระบุคุณสมบัติทางการศึกษาที่ได้รับหรือที่กำลังดำเนินอยู่ ตั้งแต่ช่วงเวลาล่าสุดไปจนถึงในอดีต โดยให้ระบุชื่อเต็มของหลักสูตรหรือสถานศึกษาของคุณด้วย
 3.  ประสบการณ์ในการทำงาน
  ระบุการฝึกงาน ตำแหน่ง หรืองานที่คุณเคยทำมา นับตั้งแต่ช่วงเวลาล่าสุดไปจนถึงในอดีต โดยคุณจะต้องระบุว่าประสบการณ์เหล่านี้ได้มอบทักษะใดบ้างให้แก่คุณ
 4. ทักษะ
  ระบุทักษะใดก็ตามที่อาจเป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่ต้องการ เช่น การมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ซอฟต์แวร์บางอย่างหรือการพูดภาษาต่างประเทศ
 5. ความสนใจ
  ระบุความสนใจส่วนตัวที่สำคัญของคุณ แม้ว่าความสนใจเหล่านั้นจะไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการฝึกงานของคุณ แต่ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมและกระตือรือร้น

ก่อนที่คุณจะส่งประวัติย่อ ให้สละเวลาในการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร อ่านทบทวน และขอให้บุคคลอื่นอ่านทบทวนด้วย