วิธีการเขียนจดหมายปะหน้า

สิ่งที่จดหมายปะหน้าของคุณพยายามจะทำให้สำเร็จ

จดหมายปะหน้าของคุณจะเป็นข้อมูลสนับสนุนประวัติย่อ ผู้รับสมัครงานจะอ่านจดหมายหากประวัติย่อของคุณดึงดูดความสนใจ

จดหมายปะหน้าของคุณควรจะแสดงให้เห็นว่า:

 • คุณเข้าใจรายละเอียดของตำแหน่งดังกล่าวและสิ่งที่ Michelin ต้องการ
 • จุดแข็งและคุณสมบัติของคุณเหมาะสมกับตำ
 • คุณมีแรงบันดาลใจ

รูปแบบของจดหมายปะหน้า

เช่นเดียวกับประวัติย่อ จดหมายปะหน้าของคุณจะต้องน่าอ่าน

ซึ่งหมายความว่า:

 • จัดให้เนื้อหาอยู่ใน 1 หน้า
 • เขียนประโยคที่สั้นและชัดเจน ซึ่งเรียบเรียงโดยใช้คำที่แน่ชัด
 • เขียนด้วยกาลปัจจุับัน (present tense) และกาลอนาคต (future tense)
 • ใช้ "ผม/ดิฉัน"
 • เว้นพื้นที่ว่างระหว่างย่อหน้า
 • ไม่ให้มีข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดคำหรือไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้อง

จดหมายปะหน้าของคุณควรมีสิ่งใดบ้าง

จดหมายปะหน้าควรเน้นข้อมูลที่สำคัญในประวัติย่อของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่นำเสนออีกด้วย

จัดแบ่งจดหมายปะหน้าออกเป็น 3 ส่วน

 1. แรงจูงใจของคุณ
  อธิบายว่า Michelin เป็นแรงบันดาลใจให้คุณอย่างไร เพราะเหตุใดคุณจึงสนใจกลุ่มบริษัทนี้และตำแหน่งที่นำเสนอให้
 2. จุดแข็งของคุณ
  อธิบายทักษะต่างๆ ที่คุณได้รับมาจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ เมื่อคุณกล่าวถึงคุณสมบัติและจุดแข็งต่างๆ ให้ระบุว่าคุณสามารถจะทำสิ่งใดให้เราได้บ้างในระหว่างช่วงเวลาการฝึกงานหรือโปรแกรมความร่วมมือ
 3. แผนของคุณ
  นำเสนอแผนอาชีพของคุณและอธิบายว่าการฝึกงานหรือโปรแกรมความร่วมมือนี้จะมีความเหมาะสมลงตัวกับแผนของคุณอย่างไร

ก่อนที่คุณจะส่งประวัติย่อ ให้สละเวลาในการพิมพ์ออกมาเป็นเอกสาร อ่านทบทวน และขอให้บุคคลอื่นอ่านทบทวนด้วย