การทำงานในฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ที่ Michelin นักวิจัย นักพัฒนาและวิศวกรจำนวน 6,600 คนทำงานในศูนย์วิจัย 4 แห่งและศูนย์ทดสอบอีกหลายแห่งของเรา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพยางของเรา ทีมงานวิจัยและพัฒนากำหนดขอบเขตนวัตกรรมเป้าหมาย เช่น การแบ่งครึ่งระยะเบรก การลดแรงต้านทานของการหมุนและเสียงรบกวน การปรับปรุงการยึดเกาะ การยืดอายุการใช้งานของยาง เป็นต้น