การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Michelin

สิ่งที่ทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ก็คือ บุคคลากร: พวกเขาดำเนินการคัดเลือกพนักงาน การรับเข้าทำงาน การฝึกอบรม การจัดการด้านอาชีพ คุณภาพของชีวิตการทำงาน เป็นต้น พวกเขาให้คำแนะนำและการสนับสนุนแก่สมาชิกในทีมแต่ละคนตลอดการทำงานของเขา/เธอที่ Michelin พวกเขาตระหนักถึงความต้องการของบริษัทได้อย่างขึ้นใจ พวกเขาให้ความสำคัญกับผู้คนที่พวกเขาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทักษะและศักยภาพจากความหลากหลายทั้งหมดของพนักงานให้มากที่สุดและด้วยความเคารพให้เกียรติ

คุณสมิทธิ์

Thailand OR. Coordinator

ถ้าบ้านคือความอบอุ่น และเต็มไปด้วยความจริงใจ ที่นี่ก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของผมแหละครับ