การทำงานในฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่ Michelin

ทีมงานฝ่ายซัพพลายเชนของเราออกแบบและใช้กระบวนการจัดการเพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง สำหรับสถานที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้า ในวันที่ที่ตกลงกันไว้และในปริมาณที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งการทำงานอย่างเชื่อมโยงกันกับแผนกอื่นๆ ทั้งหมดของ Michelin ในขณะเดียวกันสมาชิกของทีมงานฝ่ายโลจิสติกส์จะจัดการในด้านการจัดเก็บและขนส่งวัตถุดิบของเรา ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ