การทำงานในฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายในและการเงินที่ Michelin

ฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายในช่วย Michelin ในการควบคุมความเสี่ยงโดยการศึกษากระบวนการดำเนินงานของเราและเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาวิธีการทำงานของเรา ในขณะเดียวกันงานในฝ่ายการเงินและควบคุมการจัดการจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีสภาพการเงินที่ดี

แจ่มใส ภู่ตระกูล

Asia Industry controller

ดิฉัน ร่วมงานกับมิชลิน มาเป็นเวลาทั้งหมดประมาณ 13 ปีแล้ว ในตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ ที่ มิชลิน สาขาแหลมฉบัง โดยเริ่มทำงานให้กับหน่วยงานในฝ่ายการผลิต ที่แผนกสร้างยางเป็นที่แรก และย้ายไปทำต่อในแผนกอบยาง เป็นเวลาทั้งหมดประมาณ 4 ปี จากนั้นดิฉันได้ย้ายเข้ามาทำงานส่วนกลางและยังคงเป็นวิศวกรอุตสาหการ ที่ทำหน้าที่ศึกษา ความเป็นไปได้ ของโครงงานต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโรงงานผลิต
จากนั้นดิฉันได้รับโอกาสจากทางบริษัท โดยได้ส่งดิฉันไปฝึกอบรมที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากสิ้นสุดหลักสูตร ดิฉันได้กลับมาทำงานเป็นผู้ฝึกสอนวิศวกรอุตสาหการ ให้กับน้องๆ วิศวกรอุตสาหการในโรงงานต่างๆ และอยู่ในตำแหน่งนี้เป็นเวลาประมาณ 2 ปี ก่อนที่จะได้รับข้อเสนอจากทางบริษัทให้ ย้ายมาทำงานใน หน่วยงานที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ ณ ขณะนั้น แผนก Central Industry controlling ดิฉันเริ่มการเดินทางใหม่อีกครั้ง เริ่มต้นจากการ เป็นผู้นำในการติดตั้งระบบการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบ และ variance ต่างๆ ร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง, ต่อด้วยการเริ่มปรับปรุงการวางแผน และติดตามงบประมาณค่าใช้จ่ายของแผนก Central Industry หลังจากนั้น ดิฉันได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Asia Investment controller ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและ จัดระเบียบการวางแผนการใช้ งบลงทุน การติดตามผล และรายงานต่างๆ ของโรงงานในประเทศไทย จีนและญี่ปุ่น
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี 2555 ดิฉันได้ย้ายมาทำงาน ในส่วนการควบคุมต้นทุนการผลิต ของโรงงาน ในขอบเขตที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และได้รับแต่งตั้งให้ทำงานในตำแหน่ง Asia Industry controller ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา กับบริษัทมิชลิน ดิฉันรู้สึกประทับใจในคำสัญญาของบริษัท ที่เคารพในความแตกต่างของบุคคล และพยายามให้โอกาสกับเราอย่างสม่ำเสมอ โดยได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่เอาใจใส่ดูแล ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และครอบครัวไปพร้อมกัน