การทำงานในฝ่ายจัดซื้อที่ Michelin

ในแผนกจัดซื้อ งานของเราประกอบด้วยการสร้างคุณค่าสำหรับ Michelin Group ในขณะเดียวกันก็ต้องลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและความผันผวนของตลาด เรารับหน้าที่ในการจัดซื้อวัตถุดิบ บริการ สินค้าอุตสาหกรรมและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงงาน รวมถึงกลยุทธ์ การต่อรองและการทำสัญญา

ธัชนา วนาดรวรวิศาล

Purchasing Manager

ดิฉันทำงานกับมิชลินมากว่า 9 ปี ใน 3 ประเทศ ด้วย 5 ตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ฉันได้ร่วมงานกับมิชลินหลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากประเทศอังกฤษ โดยเริ่มต้นทำงานในตำแหน่ง Supply planner ในโรงงานมิชลินหนองแค ที่ซึ่งผลิตยางรถบรรทุก ประมาณ 7-8 เดือน ซึ่งในขณะที่ยังอยู่ในช่วงทดลองงาน ฉันได้รับข้อเสนอให้ไปดำรงตำแหน่ง Capacity Planner ที่ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งขณะนั้นเป็น Regional office ในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิค และฉันยังได้ทำงานที่ โรงงานมิชลินแหลมฉบัง และ โรงงานมิชลินพระประแดง เป็นเวลา 4-5 เดือน ในตำแหน่ง Supply Planner ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงค์โปร์ อีก 2 ปี เพื่อดูแล Capacity loading ของโรงงานมิชลินในประเทศไทย รวมทั้งต้องประสานงานระหว่างประเทศจีน กับประเทศญี่ปุ่น ในการดูแลการทำงานของโรงงานในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิค ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อจากนั้นฉันได้ไปประจำที่ เซี่ยงไฮ้ อีก 2 ปี ในตำแหน่งเดิม เนื่องจากมิชลินตัดสินใจที่จะแบ่ง ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคออกเป็น 2 โซน และเนื่องด้วยเหตุผลจำเป็นบางประการ ฉันจึงขอย้ายกลับมายังประเทศไทย และได้ทำงานในตำแหน่ง Asia Raw Material Inventory Manager อีก 2 ปี โดยดูแลโรงงานยาง 6 แห่ง (3 แห่ง ที่ประเทศไทย 2 แห่ง ที่ประเทศจีน และ 1 แห่ง ที่ประเทศญี่ปุ่น)
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี ในสายงานด้าน Supply Chain ดังนั้นฉันจึงขอย้ายข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และ มิชลินก็เสนอตำแหน่งงาน Purchasing Manager – Operations & Process Improvement Southeast Asia & Oceania ซึ่งฉันรู้สึกสนุก และท้าทายมาก
ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และ จะเติบโตไปพร้อมกับมิชลิน ที่ซึ่งฉันได้พบงานอย่างที่ฝันไว้ และยิ่งไปกว่านั้นฉันได้พบเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดที่นี่