วิธีการสมัครงานที่ม

ที่ Michelin เราว่าจ้างคุณสำหรับเส้นทางอาชีพที่ตรงกับความคาดหวังของคุณและข้อกำหนดของเรา สำรวจกระบวนการรับสมัครงาน 3 ขั้นตอนของเรา สมัครงานตามประกาศรับสมัครงานจองเรา และเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทระดับโลกที่เป็นผู้นำด้านยางรถยนต์และการใช้ยานยนต์

กระบวนการรับสมัครงาน 3 ขั้นตอน

1. การสมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัครงานออนไลน์ของเรา  น่าสนใจและตรงกับประวัติของคุณบ้างหรือไม่ คลิกปุ่ม สมัครเลย ที่ประกาศรับสมัครงาน และส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของเราได้ใน 15 นาที

ในการสมัครออนไลน์ คุณต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้:

  • ประวัติการศึกษาและการทำงาน
  • จดหมายสมัครงาน
  • เอกสารอื่นๆ ที่อาจช่วยสนับสนุนให้ใบสมัครของคุณสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (หนังสือรับรอง การประเมินเพื่อจัดตำแหน่ง เป็นต้น)

เมื่อคุณส่งใบสมัครแล้ว คุณจะได้รับการตอบกลับทางอีเมลเพื่อยืนยันว่าเราได้รับใบสมัครแล้ว ใบสมัครของคุณจะได้รับการส่งต่อไปยังผู้รับสมัครงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

หากไม่มีประกาศรับสมัครงานที่ตรงกับประวัติของคุณ   ส่งใบสมัครมาได้ที่เรา  เพื่อเก็บเข้าในคลังบุคลากรที่มีศักยภาพของเรา

2. การสัมภาษณ์

หากเราสนใจในใบสมัครของคุณ เราจะขอเชิญคุณเข้ามาสัมภาษณ์เดี่ยวเบื้องต้นกับผู้รับสมัครงานของตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับประกาศรับสมัครงานที่คุณเลือก ผู้สมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตจะเข้าร่วมในการทดสอบเป็นกลุ่มกับผู้รับสมัครงานของโรงงานผลิตที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าร่วมการสัมภาษณ์เดี่ยว

ระหว่างการพบปะกันนี้ เราจะตรวจสอบว่าประวัติของคุณตรงกับประกาศรับสมัครงานหรือไม่ และจะประเมินศักยภาพด้านอาชีพภายในกลุ่มบริษัทของเรา

หากใบสมัครของคุณไม่ได้รับการคัดเลือก เราจะแจ้งให้คุณทราบและเราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้ในฐานข้อมูลของเรา หากมีงานที่เหมาะกับคุณในอนาคต เราอาจติดต่อกลับไปหาคุณอีกครั้ง

3. วันรับสมัครงาน

ระหว่างวันที่จัดขึ้นเพื่อการรับสมัครงานนี้ คุณจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงาน ผู้จัดการ และผู้จัดการอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะประเมินทักษะและความเชี่ยวชาญ แรงกระตุ้น และศักยภาพด้านการพัฒนาของคุณที่ Michelin ก่อนร่วมกันตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย

คุณจะทราบผลว่าคุณได้รับเลือกสำหรับงานที่คุณสมัครและได้ร่วมงานกับ Michelin หรือไม่ ในเย็นวันเดียวกันหรือภายใน 3 วันเป็นอย่างมาก