ชีวิตที่มิชลิน

มิชลินเป็นบริษัทระดับโลกที่ได้รับการยอมรับ เราเสนอเงื่อนไขการทำงานที่ดีที่สุดให้แก่พนักงาน ที่นี่ เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ และแสดงออกถึงความหลากหลายได้

ข้อตกลงร่วมกัน

มิชลินและพนักงานทุกคนมีแนวคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่สะท้อนให้เห็นจุดยืนของบริษัท เรามุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนา และสร้างความผูกพันระหว่างพนักงาน

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

การให้ความเคารพผู้คนถือเป็นค่านิยมของบริษัทมาอย่างช้านาน พนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญของมิชลิน ที่นี่ เราเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการให้พนักงานมีส่วนร่วม

การสำรวจความคิดเห็นซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2556 ออกแบบมาเพื่อประเมินความคิดเห็นของพนักงานมิชลินเกี่ยวกับบริษัทและความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พนักงานกว่า 90% เข้าร่วมการสำรวจนี้ และผลที่ได้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นของพนักงาน

จากผลการสำรวจความคิดเห็นพนักงานพบว่า จุดแข็งของมิชลินได้แก่ ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของมิชลิน การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้คน รวมถึงความเชื่อมั่นที่มีต่ออนาคต

การทบทวนผลการสำรวจถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับทีม สถานที่ ประเทศ และบริษัท ซึ่งการสำรวจนี้จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ข้อตกลงหลักของเรา

ข้อตกลงของมิชลิน

- อำนวยความสะดวกด้านตัวเลือกและทิศทางในการทำงานของทุกคนในบริษัท                           
ด้วยเส้นทางสายอาชีพที่เป็นไปได้จริง

- Career Manager ที่ทุ่มเทจะคอยอยู่เคียงข้างคุณในแต่ละเส้นทางสายอาชีพ

- ช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง

ข้อตกลงของพนักงาน

- อุทิศความสามารถให้กับบริษัทและทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพ

- ทำงานด้วยตัวเองได้และมีความรับผิดชอบในอาชีพของตนเอง

- คว้าโอกาสในการพัฒนา ผ่านการเปลี่ยนแปลงในงาน ตำแหน่ง หรือสถานที่

ความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียว

เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน
ที่มิชลิน เราเห็นคุณค่าของพนักงานทุกคน องค์กรของเราทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค E2A (เอเชียตะวันออก รวมถึงออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลี) เต็มไปด้วยพนักงานที่มีความสามารถสูง พวกเขาทำงานในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโต อีกทั้งมิชลินยังปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพ เราเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีความสามารถและมุมมองเฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลจากภูมิหลังและพื้นฐานครอบครัวและชุมชนของพนักงานแต่ละคน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทีมพนักงานที่มีความหลากหลาย ความหลากหลายนี้เองที่เป็นความแข็งแกร่งและเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์ ขีดความสามารถที่สูงขึ้น และกลายเป็นความสำเร็จร่วมกันของพนักงานและบริษัทในที่สุด
วัฒนธรรม "เป็นหนึ่งเดียว" การมอบอำนาจในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
วัฒนธรรม "เป็นหนึ่งเดียว" มิได้เป็นเพียงคำเท่ๆ ที่เราใช้อย่างผิวเผิน แต่ที่มิชลิน เราพยายามทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงๆ วัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งเดียวอันเดียวกันที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของพนักงานมิชลินนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และกลายเป็นหัวใจในการดำเนินงานของเรา มิชลินเชื่อว่า เราสามารถขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมได้ด้วยการแบ่งปันความคิดใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อจุดประกายนวัตกรรม นี่คือคุณค่าและความแข็งแกร่งของความหลากหลาย

ค้นพบโลกของมิชลิน

มิชลินในโลก
มิชลินให้คุณค่าต่อความเคารพซึ่งกันและกัน ความมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรับผิดชอบในการทำงาน เราสร้างความใกล้ชิดกับตลาดในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งกลุ่มมิชลินยังอุดมไปด้วยพนักงานที่มีความหลากหลายและมีความสามารถสูง เรามีวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้มิชลินเป็นบริษัทที่เปี่ยมพลัง มีประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
อ่านเพิ่มเติม
มิชลินประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของมิชลินภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ซึ่งประกอบด้วย 13 ประเทศ มีพนักงานกว่า 15,400 คน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย สำหรับมิชลินประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ใน 5 จังหวัด มีพนักงานรวมกว่า 8,700 คน
อ่านเพิ่มเติม