ทีมสรรหาบุคลากรของเรา

สิริรักษ์ รักษ์ศรีทอง ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร (Industry)
Get in touch with สิริรักษ์
ปิยะกมล อภัยวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร (Business)
Get in touch with ปิยะกมล
ปาริชาติ ประจันพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประเทศไทย
Get in touch with ปาริชาติ