สร้างแรงบันดาลใจ สู่การเดินทางเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

การพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของมิชลิน มิชลินให้คุณค่ากับพนักงาน และลงทุนเพื่ออนาคตของพวกเขา นโยบาย "ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน" มอบโอกาสในการฝึกอบรมและมีการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะได้รับคำแนะนำ และมีอำนาจในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาตนเองในเส้นทางอาชีพที่ต้องการ

6 พันธสัญญาร่วมกัน

การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ด้วยความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้จัดการและทีมงานด้านเส้นทางสายอาชีพที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน พนักงานจึงสามารถเติบโตและพัฒนาในเส้นทางสายอาชีพของตนเอง มิชลินพร้อมสนับสนุนพนักงานทุกคน

การฝึกอบรมและพัฒนา

พนักงานจะได้รับโอกาสในการฝึกอบรม ซึ่งมีตั้งแต่การอบรมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการเรียนรู้ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆ ในสายอาชีพของพนักงาน

คุณค่าของงาน

แต่ละตำแหน่งงานมีการระบุทักษะความสามารถ และผลงานที่คาดหวังอย่างชัดเจน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่างานแต่ละงานจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

คุณภาพชีวิตการทำงาน

สภาพการทำงานที่ปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของมิชลิน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี มิชลินจึงมอบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้โดยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

มิชลินจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยเชื่อมโยงกับหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

มิชลินมอบสวัสดิการที่ดีระดับโลกให้แก่พนักงานในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินการ


อยากร่วมเป็นหนึ่งในทีมพนักงานมิชลินใช่หรือไม่?

ร่วมงานกับเรา
ดูตำแหน่งงานว่าง