มิชลินเปิดกว้างสู่โลกแห่งความหลากหลาย

มิชลินให้คุณค่าต่อความเคารพซึ่งกันและกัน ความมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรับผิดชอบในการทำงาน เราสร้างความใกล้ชิดกับตลาดในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งกลุ่มมิชลินยังอุดมไปด้วยพนักงานที่มีความหลากหลายและมีความสามารถสูง เรามีวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทำให้มิชลินเป็นบริษัทที่เปี่ยมพลัง มีประสิทธิภาพ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

มิชลินเปิดกว้างสู่โลกแห่งความหลากหลาย