เส้นทางสายอาชีพของคุณ

ไม่ว่าแพสชันของคุณจะเป็นอะไร นี่คือโอกาสการทำงานที่จะมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าและหลากหลาย ค้นหาโอกาสจากตำแหน่งงานว่างในสำนักงานของมิชลินทั่วโลก เราคำนึงถึงเส้นทางอาชีพในอนาคตของพนักงานแต่ละคน มิใช่เพียงแค่ตำแหน่งงานแรกเท่านั้น แต่เราหวังให้พนักงานมีความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
เส้นทางสายอาชีพ
ที่มิชลิน มีความท้าทายและโอกาสมากมายรอคุณอยู่ คุณสามารถเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมพนักงาน สรรหาโอกาสที่ต้องการ พูดคุยกับเพื่อนพนักงานทั่วโลกเพื่อออกแบบเส้นทางอาชีพของคุณเอง มิชลินดำเนินการสรรหาบุคลากรโดยคำนึงถึงเส้นทางสายอาชีพและโอกาสการเจริญเติบโตในอนาคตของพนักงานผู้นั้น มิได้คำนึงถึงเพียงตำแหน่งงานแรกที่รับเข้ามาทำ ความหลากหลายของงาน อาชีพ หน่วยงาน และสำนักงานสาขาในต่างประเทศของกลุ่มมิชลิน เปิดโอกาสให้กับสายอาชีพในทุกระดับทั่วโลก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบพนักงานมิชลินที่ผ่านงานมาแล้วในหลายสาขาอาชีพ เป็นผู้จัดการข้ามสายงาน หรือผู้จัดการสายตรง ในหลายสำนักงาน/โรงงาน หรือในหลายประเทศ นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พนักงานมิชลินผูกพันกับองค์กรและมีเส้นทางสายอาชีพที่หลากหลาย หากคุณเริ่มงานที่มิชลินด้วยการเป็นตัวแทนขาย ในอนาคตคุณอาจได้ทำงานกับเราในด้าน Supply chain การสื่อสาร การพัฒนาพนักงาน หรืองานอื่นๆ ที่เหมาะสมกับโปรไฟล์ ทักษะความสามารถ และความต้องการของคุณ

โอกาสมากมายรอคุณอยู่

ที่มิชลิน มีโอกาสมากมายที่จะเติมเต็มชีวิตและได้รับประสบการณ์ล้ำค่า
คุณสามารถเปลี่ยนงาน สถานที่ทำงาน ประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถตามเส้นทางอาชีพที่ต้องการ


ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานกับมิชลิน

Development partner ประจำตัวและผู้จัดการของคุณ จะคอยดูแลช่วยเหลือเพื่อสร้างเส้นทางสายอาชีพที่เหมาะสม

มี Session ต่อเนื่องตลอดปีสำหรับแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมากับผู้จัดการของคุณ

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นระยะๆ ตลอดปีกับผู้จัดการ หรือ "Frequent Feedback" คือหนึ่งในเครื่องมือเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคุณ

พัฒนาทักษะความสามารถของคุณอย่างต่อเนื่อง

ด้วยการสนับสนุนจาก Development Partner และผู้จัดการของคุณ คุณสามารถพัฒนาทักษะความสามารถและเติบโตต่อไปในบริษัทได้ มิชลินมีการฝึกอบรมและ e-learning ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน เพื่อช่วยให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ

พัฒนาบุคลากรโดยให้อำนาจในการตัดสินใจ

การให้อำนาจในการตัดสินใจแก่พนักงานถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการสร้างความก้าวหน้าของกลุ่มมิชลิน สิ่งนี้ทำให้เกิดนวัตกรรม ความคล่องตัว และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานสำหรับทุกคน

พนักงานทุกคนคือบุคคลสำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเอง

สร้างโปรไฟล์ของคุณใน Workday พื้นที่ดิจิทัลที่จัดสรรไว้เพื่อการพัฒนาของคุณ Workday ทำให้คุณสามารถประเมินทักษะของตน ระบุความต้องการในสายอาชีพ ค้นหางานภายในบริษัท และสมัครได้โดยตรงกับผู้จัดการที่รับสมัครงานนั้นๆ
ความเห็นจากเพื่อนพนักงาน
คงไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราภาคภูมิใจไปกว่าความชื่นชมของพนักงานที่มีต่อบริษัท อ่านความคิดเห็นของพนักงานมิชลินได้ที่นี่
อ่านความคิดเห็นจากพนักงาน