ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

ชีวิตที่มิชลิน

บริษัทระดับโลกที่มีความรับผิดชอบอีกทั้งยังเสนอเงื่อนไขการทำงานที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน เราสร้างความหลากหลาย ส่งเสริมการสนทนาแลกเปลี่ยน และพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน ซึ่งทุกคนสามารถแสดงออกได้

Moving forward together
Michelin is convinced that the Company's performance and the professional success of each of its members go hand in hand. Launched in 2011, the "Moving Forward" approach reaffirms the values ​​that drive the Group, presents its commitments and those that the Group expects from each of its employees.
3:32
Vignette
Une équipe autonome
Les équipes de production sont incitées à être plus autonomes, pour mieux répondre aux problématiques qu’elles ont à gérer et qu'elles deviennent plus efficaces et impliquées.
3:39
Vignette
Management autonome de la performance et du progrès
Le management autonome de la performance et du progrès responsabilise les opérateurs. Ils sont habilités à résoudre leurs problèmes dans le cadre d’une gestion des responsabilités partagée.
3:53

การมีข้อตกลงร่วมกัน

การก้าวไปข้างหน้าด้วยกันเป็นเครื่องหมายของข้อตกลงที่มีร่วมกัน วิธีการนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนา สร้างความผูกพันและความมุ่งมั่นของผู้คน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าหลักของเรา

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

การให้ความเคารพผู้คนถือเป็นค่านิยมของบริษัทมาอย่างช้านาน หมายความว่าการพัฒนา การมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นของคุณเป็นหัวใจสำคัญของเราและเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของบริษัท

การสำรวจซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2556 ออกแบบมาเพื่อวัดข้อตกลงของพนักงานมิชลิน และเพื่อรวบรวมความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน

ถูกนำไปใช้งานทั่วทั้งบริษัท พนักงานกว่า 91% ร่วมทำแบบสอบถามในปี 2560 ซึ่งคิดเป็นอัตราการมีส่วนร่วม 80% โดยที่มิชลินได้ตั้งเป้าหมายและรักษาอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ 85% ภายในปี 2563

จากผลการสำรวจพบว่า ความภาคภูมิใจในการเป็นของส่วนหนึ่งของบริษัท ความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของมิชลิน การให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้คน รวมถึงความเชื่อมั่นเพื่ออนาคตถือเป็นจุดแข็งของมิชลิน

การทบทวนผลการสำรวจถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับทีม สถานที่ ประเทศ และบริษัท การสำรวจนี้จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ข้อตกลงหลักของเรา

ข้อตกลงของมิชลิน

- อำนวยความสะดวกด้านตัวเลือกและทิศทางในการทำงานของทุกคนในบริษัท                           
ด้วยเส้นทางสายอาชีพที่มองเห็นได้

- career manager ที่ทุ่มเทจะคอยอยู่เคียงข้างคุณในแต่ละเส้นทางสายอาชีพ

- ช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง

ข้อตกลงของพนักงาน

- อุทิศความสามารถให้กับบริษัทและยกระดับความเป็นมืออาชีพ

- ทำงานด้วยตัวเองได้และรับผิดชอบในอาชีพของตนเอง

- คว้าโอกาสในการพัฒนาผ่านการเปลี่ยนแปลงในงาน ตำแหน่ง หรือสถานที่

400

พันธมิตรเพื่อการพัฒนา

พวกเขาสนับสนุนทีมงานทั่วโลกเพื่อพัฒนาพนักงานและโครงการของตน

มีการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน

ข้อตกลงของมิชลิน :

- เสนอการฝึกอบรมตามตำแหน่งให้กับพนักงานใหม่ทุกคน

- พิจารณาให้มีการฝึกอบรมและการติวเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ

ความมุ่งมั่นของพนักงาน :

- เป็นเชิงรุกและรับทักษะใหม่

- มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการฝึกอบรมและโอกาสในการพัฒนาที่บริษัทนำเสนอ

+ 4,000

คน

มีคนมากกว่า 4,000 คนได้รับการฝึกฝนในแต่ละวันทั่วทั้งบริษัท

คุณภาพของการจัดการ

รูปแบบการจัดการความไว้วางใจที่มอบอำนาจและพัฒนาให้แต่ละคน

ข้อตกลงของมิชลิน :

- จัดเตรียมรูปแบบการจัดการที่สอดคล้องกับค่านิยมของ บริษัท พร้อมตอบสนองและปฏิบัติตามข้อผูกพัน

- อำนวยความสะดวกในการบรรลุเป้าหมายของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดการที่ให้อำนาจกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสนับสนุนกระบวนการและช่วยระบุวิธีการดำเนินการ

- จัดเตรียมผู้จัดการด้วยการฝึกอบรมและประเมินความสามารถของพวกเขา

ข้อตกลงของพนักงาน :

- ปฏิบัติตามค่านิยมของบริษัท และตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการของตน

- มีส่วนร่วมในความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทีม

- พัฒนาความสัมพันธ์โดยให้ความไว้วางใจและความโปร่งใสกับผู้จัดการของตน