ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

มิชลินให้คุณค่ากับพนักงานโดยการลงทุนเพื่ออนาคตของพวกเขา การพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักของมิชลิน แนวทาง "ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน" มอบความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานโดยผ่านโอกาสในการฝึกอบรมและการบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ พนักงานจะได้รับคำแนะนำและอำนาจในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาไปในเส้นทางสายอาชีพของแต่ละคน

พันธสัญญาร่วมกันใน 6 ด้าน

การบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ด้วยความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้จัดการและทีมงานด้านเส้นทางสายอาชีพ พนักงานแต่ละคนสามารถมีเส้นทางสายอาชีพของตนเอง และด้วยการบริหารจัดการแบบรายบุคคลนี้ มิชลินสนับสนุนให้พนักงานแต่ละคนได้เติบโตในเส้นทางของตน

การฝึกอบรมและพัฒนา

โอกาสในการฝึกอบรมมีตั้งแต่การพัฒนาอย่างเนื่อง ไปจนถึงการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละขั้นของการเจริญเติบโตของพนักงาน

คุณค่าของงาน

แต่ละตำแหน่งงานมีรายละเอียดเรื่องทักษะความสามารถ และผลงานที่คาดหวังอย่างชัดเจน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่างานแต่ละงานจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานและลูกค้า

คุณภาพชีวิตการทำงาน

สภาพการทำงานที่ปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของมิชลิน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิการที่ดีช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้โดยไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

มิชลินจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม โดยเชื่อมโยงกับหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพการทำงาน

มิชลินมอบสวัสดิการที่ดีระดับโลกในแต่ละประเทศที่เข้าไปดำเนินการ