ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม

13 พฤศจิกายน 2019

13NOV-CAREER DAY-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 13Nov2019 เวลา 09:00 am เป็นต้นไป

07 พฤศจิกายน 2019

7NOV-CAREER DAY-คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TH_EVENT BUS CU

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่ตึก 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย วันที่ 7พฤศจิกายน2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป

02 พฤศจิกายน 2019

6NOV-CAREER DAY-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TH_EVENT ENG CU

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 6พฤศจิกายน2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป

01 พฤศจิกายน 2019

1NOV-CAREER FAIR-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH_Event_ENG CMU

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ในงานที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 1พฤศจิกายน2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://www.cmu.ac.th/th/article/d9b3d8b6-4d54-4010-8c1f-a68b14e6cded

31 ตุลาคม 2019

31OCT-CAREER FAIR-มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

TH_EVENT_ABAC

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่งาน career week มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันที่ 31ตุลาคม2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.au.edu/index.php/october-2019/5434-career-week-2019.html

31 ตุลาคม 2019

31OCT-CAREER DAY-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TH_Event Business CMU

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่ลาน D คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 31ตุลาคม2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป

30 ตุลาคม 2019

30OCT-CAREER TALK-คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Event_talk cmu

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลินได้ในงานสัมมนา ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 30พฤศจิกายน2562 เวลา 13:00 น เป็นต้นไป

30 ตุลาคม 2019

30OCT-CAREER DAY-สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

TH_EVENT_AIT

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่ในงาน บูธที่ 28  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

วันที่ 30พฤศจิกายน2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://careercenter.ait.ac.th/confirm-companies/

28 ตุลาคม 2019

28OCT-CAREER TALK-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TH_Event_Seminar KMUTT

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่อาคาร CB4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันที่ 28ตุลาคม2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป พร้อมรับฟังสัมมนาพิเศษ

 

25 ตุลาคม 2019

25OCT-CAREER DAY-คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

TH_EVENT_KU

พบและพูดคุยกับพี่ ๆ จากมิชลิน ได้ที่อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 25ตุลาคม2562 เวลา 09:00 น เป็นต้นไป

ข่าวสาร

News

MICHELIN TALENT HVS โอกาสในการเรียนและพร้อมทำงาน ฝึกฝนนักเรียนแบบมืออาชีพ

News

มิชลินติดโหวต13บริษัทแรกที่ชาววิศวะอยากทำงานด้วย

News

มิชลินร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสาร

15 ปีแห่งการครองตำแหน่ง “แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่น” มิชลินหนองแค

บทความอื่นๆ

master photo - CV - nos conseils

เคล็ดลับในการสัมภาษณ์งาน