ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

ฟังเสียงจากทีมของเรา

เส้นทางสายอาชีพที่มิชลิน ผลประโยชน์ งาน สิ่งเหล่านี้ คือเหตุผลบางประการที่ทำให้พนักงานยังคงอยู่กับเรา แต่อย่าฟังจากปากของเรา ให้ฟังจากพวกเขาโดยตรงดีกว่า
มาค้นพบประสบการณ์ของพวกเขากันเถอะ

ภูมิใจที่ได้ทำงานกับมิชลิน

Michelin Career Mobility
Michelin Career Mobility
Developing new solutions for better mobility and more safety for people is exciting. Working in a multi-cultural environment, with people from different worlds, in many fields of activity opens new perspectives. Thanks to all this, Michelin is also providing varied and unique career paths.
1:19
  • Michelin Career Mobility

ประสบการณ์ของพนักงานทั่วโลก

ชีวิตที่มิชลิน

Movin On - Working Environment

สภาพแวดล้อมการทำงานของเรา

สภาพแวดล้อมการทำงานของเรามีมากมายและหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทีม ความต้องการ พื้นที่ วัฒนธรรมและประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมความปลอดภัย ความเป็นอิสระ และการให้อำนาจในการตัดสินใจ

women in sales

ความตั้งใจของเรา

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความมุ่งมั่น วิธีการนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของบริษัทอย่างชัดเจนซึ่งทำให้การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการมีส่วนร่วมของผู้คนเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุด