ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

มิชลินเปิดกว้างสู่โลกแห่งความหลากหลาย

ความเคารพ ความมีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบ คือ คุณค่าที่ผูกพันมิชลินในระยะยาว ด้วยการสร้างความใกล้ชิดกับตลาดในพื้นที่ต่างๆ กลุ่มบริษัทอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีความหลากหลายของพนักงานที่มีความสามารถ วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่นำมาซึ่งพลังงาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท

สถานที่ตั้งของเราทั่วโลก

Michelin_LMC

Michelin Siam Co., Ltd (Laem Chabang)

2000 พนักงาน

ค้นพบเว็บไซต์นี้

Currently no job offers available in Michelin Siam Co., Ltd (Laem Chabang) .

มิชลิน คือ...

114,070

พนักงาน

คนที่มีเป้าหมายหนึ่งเดียวกัน

170

สัญชาติที่เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท

85%

พนักงาน

ได้รับการฝึกอบรมในปี 2017 รับประกันความก้าวหน้าร่วมกัน

ความหลากหลาย คือ ความมั่งคั่ง

ที่มิขลิน ความหลากหลายด้านความสามารถ เชื้อชาติ อุปนิสัย และอายุ ถือเป็นที่มาของความคิดสร้างสรรค์และความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงนำแนวทางที่วางโครงสร้างไว้แล้วมาปฏิบัติเพื่อต่อต้านการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบทั่วโลก ดังนี้

Our purpose
Our Purpose
We are passionate about innovation and enhancing mobility globally.
  • Our purpose

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท

master photo - services and solutions - tires and more

บริการและการแก้ปัญหาของมิชลิน

Michelin Solutions ให้บริการที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางสัญจร และปรับปรุงความสามารถในการสร้างผลกำไรของฟลีทพาหนะระดับมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมาก