ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
EN TH

ความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียว

เราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน

ที่มิชลิน เราเห็นคุณค่าและยกย่องพนักงานทุกคน องค์กรของเราทั้งประเทศไทยและ E2A Zone (เอเชียตะวันออก รวมถึงออสเตรเลีย ญี่ปุ่นและเกาหลี) เราดึงดูดและพัฒนาความสามารถระดับสูงในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพ เราเชื่อว่าพนักงานแต่ละคนสามารถนำมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่ทีม โดยอิงจากภูมิหลัง จากสิ่งที่ได้รับสืบทอดมา และจากชุมชนของตน ผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานที่หลากหลาย และความหลากหลายนั้นเองที่เป็นแรงขับเคลื่อนเราไปสู่ความเฉลียวฉลาด การมีวิสัยทัศน์ และความสำเร็จของบริษัทของเรา

 

US Picture - Hands in the center

การสร้างวัฒนธรรมของความเป็นหนึ่งเดียว
 การมอบอำนาจในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม

ความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เป็นเพียงคำที่เราใช้ แต่มันเป็นหัวใจในการดำเนินงานของเรา เพื่อให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความคิดของเราต้องถูกนำไปใช้ให้เกิดผล วัฒนธรรมที่เราพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ได้สืบต่อกันไปทั่วทั้งบริษัท สู่ชุมชนและสู่คนรุ่นต่อไป การเน้นความหลากหลายและความเป็นหนึ่งเดียวของมิชลินถือเป็นการปลดล็อกสภาพแวดล้อมที่ต้องขับเคลื่อนมากขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งปันความคิดใหม่ๆและแตกต่างกันเพื่อจุดประกายนวัตกรรมและขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ นี่คือคุณค่าของความหลากหลาย